Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/2/2021

VOV4.K’ho - Drim òr (26/02), Thường trực Tỉnh uỳ Gia Lai neh geh dơ\ lơh broă mờ Sở Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn bè broă lơh jăt kơnòl chính trị bơh gah Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn nam 2020, gùng dà, kơnòl broă lơh nam 2021 pơgồp bal mờ broă lơh jăt Nghị quyết pơrjum dờng cau ala măt Đảng bộ càr dơ\ 16 tơngai lơh broă bơh nam 2020 tus 2025.

Đơs tàm dơ\ đơng lam lơh broă, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai ồng Hồ Văn Niên đơs loh: Lơh sa suơn sre là gah lơh broă geh uă ngan tàm broă tơnguh bơtàu lơh sa mpồl bơtiàn càr dê mờ do kung là gùng dà broă tơnguh bơtàu bơh càr dê tàm tơngai bơh nam 2020 tus 2025 kung bè ală tơngai pơn jăt tai.

Tàm 4 broă lơh tờm mờ pơrjum dờng cau ala măt Đảng bộ càr dơ\ 16 geh ai tàm tơngai lơh broă bơh nam 2020 tus 2025 den gah lơh sa suơn sre geh bàr kơnòl dờng hơ\ là tơnguh bơtàu broă lơh sa suơn sre mờ brê bơnơm kơl jăp.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định