Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/2/2021

VOV4.K’ho- Drim ngai 19/02, tàm Hà Nội, geh lơh dơ\ yal Kơrnuat bơh Bộ Chính trị dê bè broă lơh kuang bàng bơh Ban Tuyên giáo dà lơgar dê. Tus bal dơ\ bơyai lơh geh ồng Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư mờ Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Kuang atbồ Tổng cục Chính trị ling klàng làng bol Việt Nam.

Jàu kơrnuat bơh Bộ Chính trị dê tơn pồ at gơnoar broă Kuang atbồ Ban Tuyên giáo dà lơgar gơ wèt tus mờ ồng Nguyễn Trọng Nghĩa, ồng Võ Văn Thưởng ala mat Bộ Chính trị nting bơr gờm chờ Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng dà lơgar, Phó Kuang atbồ Tổng cục Chính trị ling klàng làng bol Việt Nam at gơnoar broă Kuang atbồ Ban Tuyên giáo dà lơgar (tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026).

Đơs tàm dơ\ dờp kơ nòl broă pa, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa git là, do là dùl kơ nòl broă kuơmàng ngan, dùl bơta pơn iờ să kuơmàng ngan, sồr geh bơta lơh ngan dờng ngan mờ nùs nhơm geh kơ nòl ua\; mơkung hơ pơrgon geh lơh ngan ua\ ngan rlau jơh, ngai sơlơ pơlam tàp nàng tơnguh niam nùs nhơm mờ pràn jak lơh broă, drơng jơnau kờ` kơ nòl broă.

Cau mlàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định