Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/2/2021

VOV4.K’ho- Tàm jơnau yal jơnau đơs pơn dut bơh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dê tàm dơ\ pơrjum Thường trực Chính phủ bè rơcang sơndră kòp Covid-19 geh đơs: Thủ tướng Chính phủ neh ring bal mờ jơnau sồr bơh 2, 3 tiah dê bè Hà Nội, Hải Phòng… bè broă blơi jat broă lơh mpồl bơtìan tă pơgồp bè jơnau đơng lam bơh Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng dà lơgar mờ Thủ tướng Chính phủ dê. Jàu Bộ Y tế pơlam di tu\, mùl màl.

Thủ tướng Chính phủ kung jàu Bộ Y tế đơng lam, pơgồp bal mờ Văn phòng Chính phủ mhar lơh sir, yal Thủ tướng Chính phủ in sền sơ wì, ai tơlik Nghị quyết bơh Chính phủ dê bè broă blơi, ngui sơnơm vaccine kòp Covid-19; lơh kòn gùng lam lơh broă blơi bơh lơgar ndai, dờp dong kờl, dong kờl sơnơm vaccine kòp Covid-19; geh rơndap broă dipal, ờ lời gơlik geh kòl yan bè sră nggal tàm broă do. Pơgồp bal mờ Bộ Ngoại giao, ngan là mờ ală Đại sứ quán Việt Nam tàm lơgar ndai tàm broă blơi sơnơm vaccine. Bộ Y tế kong kơ nòl bè broă blơi bơh lơgar ndai, dờp, tam pà sơnơm vaccine dùl bă di tu\, loh làng, rơcang sơndră sa kuề sa kùa, bơta ờ niam.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định