Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/2/2021

VOV4.K’ho- Ồng Yoshihide Suga Thủ tướng lơgar Nhờk dê neh geh dơ\ cribơyai tàm điện thoại kấp kuang bàng dờng màng mờ ồng Scott Morrison Thủ tướng lơgar Australia.

Tàm dơ\ cribơyai tàm điện thoại, 2 nă kuang đơng lam bồ dùl nùs ring bal đơs là, dơ\ lòt còp lơgar Nhờk bơh ồng Scott Morrison Thủ tướng lơgar Australia dê tàm nam lài neh lơh geh cồng nha niam bơne\ ngan. Nhờk mờ Australia bơh jo\ là “Cau lơh broă bal jo\ jòng kuơmàng” geh tơnguh lơh broă bal loh làng rlau tàm uă gah broă, tàm hơ\ geh: sền gàr lơngăp lơngai mờ lơh sa. Bàr gah kung dùl nùs ring bal tơnguh tai lơh broă bal đah 2 gah mờ lơh broă bal mờ lơgar Mỹ bal mờ ASEAN nàng kờ` wèt tus lơh jăt ngan ngồn dùl “Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương khăt gơboh is mờ pờ ơnàng”. Bàr gah dùl nùs ring bal lơh broă bal nàng bơsong ală broă “kal ke ngan” tàm kơnhoàl ù tiah do.

Tàm hơ\, kơlôi rơcăng ngan gơ wèt mờ ală broă lơh ngan is nàng kờ` tam gơl bơta geh ngan tàm dà lềng đah măt tơngai lik mờ dà lềng Hoa Đông kung bè broă “Adat Kảnh sát dà lềng” lơgar Lo dê ai gơnoar kảnh sát dà lơgar do in ngui phan tam lơh gơ wèt mờ ơhò lơgar ndai.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định