Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/2/2021

VOV4.K’ho- Tàm nùs nhơm gờm chờ Đảng, gờm chờ nam pa, gờm chờ dà lơgar tam gơl pa, tàm Phú Yên, ồng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính phủ pa tus tàm dơ\ lam lơh Sa tềp tam chi sùm sùm kah ưn ngài Bác Hồ nam pa Tân Sửu 2021. Bal mờ dà lơgar, ală nam do càr Phú Yên sùm sền gròi tus broă lơh tam brê, sền gàr tiah ơm kis, srơh sa tềp tam chi sùm sùm kah ưn ngài Bác Hồ gơ hòi gơ jà ua\ ngan kuang bàng, đảng viên mờ làng bol tàm càr tus bal.

Thủ tướng đơs tàm dơ\ lam lơh sa tềp tam chi

Đơs tàm dơ\ lam lơh ồng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính phủ pà g^t, bal mờ ală broă lơh lơh broă bơh gah lơh sa sươn sre mờ ală tiah dê tàm broă lơh ngan sền gàr mờ tơnguh ua\ bơta jơm glòm bơh brê dê, jơnau bơceh lơh tam 1 tơmàn tờm chi tơlir ờ mìng tă pơgồp jơm glòm tơlir ù gời, bơ nơm ờ geh tờm chi, mờ gam lơh tơlir tiah drà mờ [òn lơgar Việt Nam dê. Lơh niam broă lơh do là broă lơh ngan ngồn ngan mờ kờ` pal geh ngan nàng kah kơ lôi, bơsram mờ lơh jat nùs nhơm, bồ tơngoh, broă lơh mờ rài kis Chủ tịch Hồ Chí Minh dê, pơgồp bơnah lơh ngan ngồn jơnau kò` “Việt Nam lòt bal mờ lơgar dờng pràn 5 châu”.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định