Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/2/2021

VOV4.K’ho- Thủ tướng Chính phủ, ồng Nguyễn Xuân Phúc pa geh dơ\ lơh broă mờ Kuang đơng lam bồ tờm ngan càr Phú Yên. Đơs tàm dơ\ lơh broă, Thủ tướng đơs loh, Phú Yên là càr gam gơtìp ua\ kal ke tàm tiah đah jum tàm gùl lơgar, bulah bè hơ\, tơngai rềp ndo, Phú Yên neh geh ală bơta lơh ngan pràn kơldang nàng brồ guh. Càr kung neh git go\ ală broă kuơmàng tàm chul chồl bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan.

 

Thủ tướng pà git, càr kung gam mut tàm ală bơta tờm kươmàng nàng bơtàu tơnguh bè tiah lơh sa, tiah lơh sa mờ ma\i mok, tiah nhơl chờ; bơtàu tơnguh gùng lòt rơndeh ntoat rat, [làng rơndeh par mờ bơta pơn jờng wèt tus jơnau kờ` jơh gùt làng bol dờp kuơ. Thủ tướng sồr càr pal sền gròi rlau tai tus broă chul chồl bơtàu tơnguh tiah lơh sa dùl nă să is nàng lơh gơlik bơta niam ai tiah do in mhar dờng pràn rlau, kuơmàng là tàm tu\ tơngai tàm pơrlòng tàm ală lơgar rềp bal mờ tàm dunia, ngan là tàm gah nhơl chờ.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định