Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/2/2021

VOV4.K’ho - Ngai òr (23/02), Thủ tướng ồng Nguyễn Xuân Phúc neh tus pơrjum lam sồr broă tam 1 tơmàn tòm chi tơngai bơh nam 2021 tus 2025 tàm càr Tuyên Quang. Đơs tàm dơ\ pơrjum, Thủ tướng ồng Nguyễn Xuân Phúc đơs tờm: “Càr Tuyên Quang pal tơnguh bơtàu  broă lơh sa mpồl bơtiàn di pal mờ ù tiah geh is tiah kis, tài do là gùng dà broă lơh nàng làng bol geh rài kis hờm ram, gơboh gơbài, lơngăp lơngai mùl màl. Bal mờ hơ\, tơl nă cau, tơl hìu, tơl anih lơh broă, mpồl lơh broă pal tơn blờt tê ào tus bal nàng sih tam ală bơta tơlir niam rài kis, bơh nam pa kơ\p kờ` mờ dùl nùs nhơm pin dờn àng sơrdah Dà lơgar he dê mờ jơi bơtiàn he dê”.

Đơs loh, Tuyên Quang là dùl tàm ală càr tiah kơh bơnơm geh bơta pràn tơnguh bơtàu broă lơh sa brê bơnơm pơgồp bal mờ bơ\t bơtàu [òn lơgar pa, Thủ tướng pơn jờng pah nam càr neh tam pa rơlao 10 rơbô lồ brê, geh sùm mờ tơnguh uă bơta kơl dìng bơh brê rơlao 65% gam ơm dơ\ 3 tàm gùt lơgar, tàm hơ\ uă ngan là càr lơh ngan tàm tơngai bơh nam 2021 tus 2025 geh tam di pơgăp 70 tơlăk tòm chi di jăt mờ rơndăp broă ai tam 1 tơmàn tòm chi bơh Chính phủ sồr.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định