Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/2/2021

VOV4.K’ho- Drim ngai 24/02, tàm hìu lơh broă Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đơng lam pơrjum Thường trực Chính phủ jat broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet bè rơcang sơndră kòp Covid-19 mờ bơta tus bal bơh kuang đơng lam bồ ală Bộ, gah broă lơh, ală càr, [òn dờng tàm ală anih pờ tơlik tơn.

 

Đơs đơng lam tàm dơ\ pơrjum, Thủ tướng sồr Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế pơgồp bal bơt bơtàu jơnau rơcang cih Nghị quyết bơh Chính phủ dê ai tơlik tàm ngai 24/02 bè cit sơ nơm vaccine gơ wèt tus mờ ală cau geh cit lài. Jat hơ\, cit lài ai cau lơh sơ nơm tàm ală anih sơm kòp, anih xét nghiệm, cau ai mẫu kòp; mpồl ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar, kuang àng tàm anih tam cah is; mpồl jòi cau ơm rềp, đal git tiah geh kòp nàng kơryan kòp; mpồl tus bal is rơcang sơndră kòp.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định