Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 1/3/2021

VOV4.K’ho- Thủ tướng Campuchia, ồng Samdech Hun Sen yal bơr geh cit sơ nơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 bơh gah AstraZeneca dê tàm ngai 4/3 do. Đơs nền tàm Facebook ồng dê tàm mang ngai 28/02, Thủ tướng Campuchia, ồng Samdech Hun Sen pà git, 324 rbô liều sơ nơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 (AstraZeneca/SII) geh lơh gơlik tàm lơgar Ấn Độ geh tus [làng rơndeh par dunia Phnom Penh tàm ngai hìng, 02/3. Do là khà sơ nơm vaccine kòp Covid-19 sơn rờp bơh broă lơh cit gùt plai ù gơ wèt mờ sơ nơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 (COVAX Facility) dong kờl lơgar Campuchia in.

Jat ồng Hun Sen đơs, do là cồng nha bơh bơta lơh broă bal dunia đah Campuchia mờ ală mpồl lơh broă bal ua\ lơgar, mờ Liên hợp quốc, kươmàng là mờ Mpồl lơh sơ nơm dunia mờ mpồl UNICEF. Jat broă rơndap lơh, Covax geh tac ai lơgar Campuchia in mờr 6 tơlak 400 rbô liều sơ nơm vaccine kòp Covid-19, ndrờm mờ mờr 20% khà kờp làng bol (3 tơlak 200 rbô nă cau).

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định