Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/2/2021

VOV4.K’ho – Mờ bơta lơh ngan chính trị ua\ lam lơh jat ală jơnau kờ` bè lơh sa- mpồl bơtìan, tơngai lơh broă bơh nam 2015 tus nam 2020, Đảng bộ xã Bar Măih, kơnhòal Chư Sê neh đơng lam, pơlam gơnoar atbồ, làng bol tàm xã lam lơh dơ\ le\ bal broă lơh jơnau kờ` dà lơgar bơt bơtàu [òn lơgar pa mờ jơnau kờ` tơrmù r[ah. Ală cồng nha lơh geh ai go\ xã r[ah Bar Măih bơh dùl xã r[ah bơh kơnhòal Chư Sê dê neh tam gơl tơl bơta, rài kis làng bol dê kung geh tơnguh loh làng ngan.

Lòt tàm gơl gùng bê tông dờng ơnàng, sàng goh, niam bơne\, ồng Đinh Hek, kra [òn [òn Tơ Drăh, xã Bar Măih, kơnhòal Chư Sê, càr Gia Lai chờ hờp pà git: mờ 8 kơi sồ gùng neh geh tuh bê tông, tơl gơl gùng lòt tàm Tơ Drăh neh gơ gơs niam lơm. Kơ nòm dềt kờ` ngan tài ờ gam pal ngòt thul kơmbuh tai. Cau dờng den chờ hờp tài bơh rơndeh ma\i, rơndeh lơ òr ndrờm gơtùi lòt gan, ờ gam kơ lôi rơcang bo\ lơm bè tai.

Jat ồng Đinh Hek yal, [òn Tơ Drăh gơtùi geh bơta tam gơl dờng bè do là kơ nờm tàm bơta sền gròi, đơng lam bơh Đảng bộ xã Bar Măih, chi bộ, gơnoar atbồ thôn mờ bơta tam klac bal, dùl nùs ring bal bơh làng bol tàm [òn dê. Dà lơgar tă kes pria\, làng bol tă pơgồp ù, tă pơgồp ngai lơh broă, Tơ Drăh ngai do ờ mìng geh gùng lòt niam, mờ gam geh hìu pơrjum [òn, [làng tàp pràn să jan tai… Làng bol [òn Tơ Drăh ờ mìng [uơn [ùai mờ lơh geh cồng nha ua\ rlau tai tàm broă lơh sa mờ làng bol gam geh anih nhơl `o\, tìp mat tơ nơ\ ală ngai lơh broă glar bòl: “Tơ nơ\ tu\ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã geh gùng dà bơt bơtàu [òn lơgar pa, bol hi pơgồp bal mờ mặt trận, mpồl cau tàm thôn hòi jà làng bol lơh jat. Tu\ làng bol neh dùl nùs ring bal, den khi tă pơgồp ngai lơh broă, ai is ù nàng lơh gùng, lơh broă lơh. Tu\ do, gùng lòt tàm thôn neh dờng niam, sàng goh”.

Đal git cồng nha bơt bơtàu [òn lơgar pa mìng ngan ngồn kơ\ kơljap dilah lơh niam broă lơh tơrmù r[ah, bơh nhai 1 nam 2018, Ban chấp hành Đảng bộ xã Bar Măih neh tơlik nghị quyết bè tơrmù r[ah, tơ nơ\ hòi jà ală bơta tă pơgồp dong kờl làng bol kòn cau r[ah ală broă lơh chi tam, phan ròng pa gơ jat bal mờ bơta [uơn bè ù tiah bơh xã dê; dong kờl tam pa wơl kơphe. Bal mờ hơ\, Đảng bộ Bar Măih gam pơlam ală chi bộ jàu kơ nòl broă ai ală đảng viên in sền gròi, dong kờl ală hìu bơnhă r[ah ngui geh cồng nha pria\ càn ngân hàng chính sách, sền gròi sơntìl chi tam, phan ròng geh cồng nha.

Làng bol xã Bar Măih, kơnhòal Chư Sê lơh gùng lòt [òn lơgar

Tơ nơ\ 3 nam lam lơh, neh geh ua\ broă lơh ròng be me deh kòn mờ kơphe tam pa wơl, tam prìt tây, tam ua\ chi sa plai ai pria\ jền lơh geh bơh nđờ jơt tus nđờ rhiang tơlak đong pah nam. Nam 2020, xã lơh gơs 16 tàm 16 broă lơh mờ Nghị quyết Đảng bộ xã ai tơlik. Tàm hơ\, broă lơh bè pria\ jền lơh geh geh 190%, mờ 38 tơlak đong tàm dùl nă cau tàm 1 nam. Khà hìu bơnhă r[ah gam 6,6%, sơrlèt rlau khà ai tơlik 0,4%.

Ồng Đinh Phát, atbồ [òn Tơ Drăh, xã Bar Măih pà git: “Chi bộ thôn đơng lam mpồl lơh broă chính trị thôn atbồ, dong kờl ală hìu bơnhă r[ah. Bol hi mblàng yal, hòi jà làng bol tam gơl chi tam, phan ròng; tam gơl bơta kơ lôi sơ nơng, broă lơh. Tu\ do ờ di lơh bè rài yau tai, mờ lơh jat broă rơndap lơh, lơh jat khoa học, nàng lơh geh cồng nha lơh sa ua\”.

Ồng Lê Quang Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bar Măih pà git, broă lơh bơt bơtàu Đảng tàm xã sùm geh sền gròi. Tu\ do, Đảng bộ xã Bar Măih geh 161 nă đảng viên, pơrjum tàm 8 chi bộ gơ wèt Đảng bộ xã, tàm hơ\ geh 5 chi bộ thôn, [òn. Tàm 5 nam do, Đảng ủy sùm đơng lam ală chi bộ lơh jat broă git go\, pơlam cau jak, tơmut Đảng cau tàm xã; jàu khà tơl chi bộ tơmut bơh 1 tus 2 nă đảng viên là cau tàm xã tàm 1 nam. Mùl màl tus tu\ do, Đảng bộ xã Bar Măih neh ờ gam thôn, [òn ờ geh đảng viên, bơt bơtàu 100% chi bộ kấp ủy in.

Ồng Lê Quang Chiến pà git: “Pah nam, bol hi ai tơlik nghị quyết, pơlam ală chi bộ tàm xã. Bơh đơng lam, sền gròi, sền sơ wì, dong kờl, pơlam kấp ủy chi bộ, bơt bơtàu mpồl lơh broă chính trị thôn ngai sơlơ pràn kơldang, kơ\ kơljap. Bulah gam ua\ kal ke, mơya tơngai tus, bol hi pơn jat tai đơng lam, bơt bơtàu ală nghị quyết, broă rơndap lơh pah nam lam lơh jat tus jơh ală chi bộ, đảng viên mờ làng bol nàng tơnguh niam rài kis nùs nhơm, phan bơna làng bol in”.

Ală cồng nha lơh geh tàm tơngai lơh broă bơh nam 2015 tus nam 2020 neh ai go\ gơnoar broă đơng lam bồ bơh Đảng ủy, gơnoar atbồ, mặt trận mờ ală mpồl cau xã Bar Măih dê. Kuơmàng mờ nùs nhơm tam klac bal, dùl nùs ring bal, bơta lơh ngan bơh kuang bàng, đảng viên mờ làng bol dê, Đảng bộ xã Bar Măih geh pin dờn mut tàm tơngai lơh broă pa mờ ală cồng nha pa tu\ lơh jat ală jơnau kờ` bơh pơrjum dờng Đảng bộ xã dơ\ 13, tơngai lơh broă bơh nam 2020 tus nam 2025 pa ai tơlik.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định