Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 1/3/2021

VOV4.K’ho- Tàm pơrjum dơ\ 53 pa geh lơh poh lài, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bơyai lơh tam gơl dơ\ 1 rơndap tap sèng, khà cau bơh anih lơh broă, mpồl lơh broă tàm dà lơgar mờ kấp hơ đơm geh yal tơnggit tơlik mat te\ khà kuang bàng Quốc hội khóa 15. Lài hơ\, ală ngai lài, tàm dà lơgar mờ ală càr, [òn dờng neh bơyai lơh cribơyai dơ\ 1 tam gơl rơndap tap sèng, khà kuang bàng Quốc hội dipal mờ kơ nòl broă chính trị, lơh sa, mpồl bơtìan. Nùs nhơm ală dơ\ cribơyai lơh jat di jơnau đơng lam bơh Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar, ồng Nguyễn Phú Trọng dê đơs nền là, ai tơl khà, bơta niam kuang bàng là bơta lài ngan, ờ di tài bơh rơndap tap sèng mờ tơrmù tơl khà.

Tàm pơrjum cribơyai dơ\ 1 geh lơh tàm Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam tàm bồ nhai 2, ală kuang bàng cribơyai bè rơndap tap sèng, khà kuang bàng Quốc hội khóa 15 tàm dà lơgar nàng Ủy ban Thường vụ Quốc hội in kơ lôi sơ nơng, cih dờp mờ sền sơ wì tam gơl. Jat kờp du\ rơndap tap sèng, khà cau bơh anih lơh broă, mpồl lơh broă tàm dà lơgar dê là 207 nă mờ khà kuang bàng Quốc hội tàm kấp hơ đơm là 293 nă. Gơtùi go\, khà kuang bàng Quốc hội lơh broă sùm neh gơguh ua\; khà kuang bàng tàm ală anih lơh broă lơh jat adat boh lam tàm Quốc hội khóa 15 neh gơmù pơn drờm mờ khóa 14, mơkung gơmù ndrờm bal tàm ală anih lơh broă. Ring bal bè gùng dà tơnguh khà kuang bàng Quốc hội lơh broă sùm, bàr pe nă kuang bàng Quốc hội tàm anih lơh broă lơh jat adat boh lam gam ua\.

Mò Bùi Thị Thanh, lài do là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam đơs là: “Khà kuang bàng Quốc hội tàm ală anih lơh jat adat boh lam kung gam ua\, kuơmàng là Văn phòng Chủ tịch lơgar; khà kuang bàng Quốc hội bơh khối mặt trận mờ ală mpồl geh jơng dê den gơmù. Quốc hội bơh dùl dà lơgar bơh làng bol, tài làng bol jat gùng dà bơh Đảng, kung bè nùs nhơm Nghị quyết pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê den khà kuang bàng Quốc hội ai ală anih lơh broă bơh Mặt trận mờ ală mpồl geh jơng dê pal geh sền gròi rlau”.

Quốc hội khóa 14 geh ờ ua\ kuang bàng Quốc hội gơtìp tơn jơh gơnoar broă kuang bàng. Lời gơlik geh broă hơ\ geh ua\ jơnau, mơya jơnau tờm ngan là kơ nòl cau dùl nă să tàm broă rơcang sră nggal, yal tơnggit, yal ală tơngume gơ rềng tus jơnau tơnggit să tờm he dê gơ wèt tus mờ Hội đồng te\ khà dà lơgar mờ kấp hơ đơm. Bơta do sồr te\ khà dơ\ do, ală anih bơyai lơh te\ khà pal sền gròi nền nòn sră nggal, jơnau tơnggit bè să tờm kung bè ală tơngume ndai gơ rềng tus cau tơlik mat te\ khà kuang bàng Quốc hội. Gơ wèt mờ ală cau ờ yal song dơpă kung pal geh broă lơh nàng git go\, bôsng di tu\, pleh bơta mờr jơh tơngai lơh broă hơ\ sồng git go\ lơh gơ rềng tus bơta pin dờn bơh làng bol dê gơ wèt tus mờ Quốc hội.

Ồng Đỗ Duy Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam sồr: “Kờ` gàr bơta hơ\ den bơta kuơmàng ngan rlau jơh là ală anih lơh broă, mpồl lơh broă dà lơgar mờ kấp hơ đơm yal tơnggit cau tơlik mat te\ khà pal rơ wah ală cau tơl khà jat jơnau mờ Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar, ồng Nguyễn Phú Trọng neh đơs là pal gàr tơl khà bơh cau kuang bàng Quốc hội dê là jơnhua rlau mờ kuang bàng Hội đồng Nhân dân. Tài Quốc hội là anih lơh broă geh gơnoar dờng ngan rlau jơh bơh dà lơgar dê den tàng pal sac rơ wah. Broă sac rơ wah là kươmàng ngan, mơya broă dơ\ 2 là pal sền sơ wì sră nggal tơlik mat te\ khà bơh Hội đồng te\ khà dê, là pal sền sơ wì nền nòn sră nggal tơlik mat te\ khà, dilah geh bơta lơi den pal sền wơl mơ”.

Kơ nòl broă bơh kuang bàng Quốc hội dê gơ wèt tus mờ Đảng, mờ làng bol là dờng ngan. Kuang bàng Quốc hộipal gơtùi đơs jơnau đơs làng bol dê, đơs bơta kơp kờ` làng bol dê tàm broă bơt bơtàu kơrnuat boh lam, broă lơh mờ pal gơtùi gàr gơnoar mờ bơta kươ dipal bơh làng bol dê. Cau te\ khà pin dờn rơ wah pồ ală kuang bàng Quốc hội gơtùi ala mat gơnoar mờ bơta kươ dipal khi dê. Den tàng, mìng sền gròi tus khà, rơndap tap sèng mờ ờ sền gròi dipal tơl khà den geh lơh gơ rềng tus bơta niam kuang bàng Quốc hội dê. Kuang bàng Quốc hội pal là cau geh nùs nhơm, geh bơngă pin dờn tu\ gơtùi sền go\ bơta geh ngan mờ khin đơs bơta geh ngan, hơ\ là bơta mờ cau te\ khà kơp gơn.

Ồng Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban bè ală broă mpồl bơtìan bơh Quốc hội dê đơs nền: “Ală kuang bàng Quốc hội là cau ala mat làng bol neh pồ he mờ là anih lơh broă geh gơnoar dờng ngan rlau jơh dà lơgar dê. Den tàng pal rơ wah ală kuang bàng Quốc hội geh nùs nhơm, geh pràn jak, ờ di là kuang bàng Quốc hội ờ geh jơnau sền sơ wì, ờ geh pràn jak. Den tàng tơl khà kuang bàng Quốc hội là jơnhua, tơl khà Kuang bàng Quốc hội là kươmàng rlau pơn drờm mờ rơndap tap sèng”.

Kuang bàng Quốc hội là ală cau geh làng bol pồ. Nàng geh làng bol sac rơ wah, ală cau hơ\ pal ngan ngồn geh nùs nhơm, geh pràn jak, ala mat làng bol in lam lơh gơnoar crơng gơs adat boh lam, sền gròi mờ lơh nền ală broă kuơmàng bơh dà lơgar dê. Den tàng, tàm broă lơh kuang bàng, tàm hơ\ bơta tờm là tơl khà, bơta niam kuang bàng Quốc hội dê sùm geh sền gròi, là bơta tờm ngan ai cồng nha bơh tơl dơ\ te\ khà dê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định