Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/2/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 22/2, tàm Hìu Quốc hội geh lơh pơrjum dơ\ 53 bơh Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đơng lam dơ\ pơrjum, mò Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội pà gi\t: nam 2021 geh tơrgùm tàm ală broă sồr lơh broă lơh tơn jơh tơngai lơh broă Quốc hội khoá XIV wil tơl, nền nòn mờ pơgồp bal bơyai lơh geh cồng nha dơ\ Te\ khà Kuang bàng Quốc hội khoá XV mờ Te\ khà Kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2021- 2026. Tàm dơ\ pơrjum do, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ai jơnau đơs bè Jơnau yal tơn jơh tơngai lơh broă bơh nam 2016- 2021 bơh Chính phủ dê mờ broă rơcăng ai dơ\ pơrjum dơ\ 11, Quốc hội khoá XIV dê.

Pal sền ngac là tam gơl dơ\ sơnrờp bè rơndăp tăp sèng bơnah, khà cau bơh ală anih lơh broă, ală mpồl lơh broă mờ ală tiah lơh broă tàm Dà lơgar dê mờ [òn lơgar dê geh yal tơngi\t cau tơlik mat te\ khà kuang bàng Quốc hội khoá XV mờ ai jơnau đơs bè ai khà kuang bàng lơh broă mờng lơh kơnòl broă bơh Hội đồng Nhân dân [òn dờng Hà Nội dê tàm tơngai lơh broă bơh nam 2021- 2026 mờ bàr pe tơngume kuơmàng ndai. Mờ nùs nhơm lơh broă geh kơnòl, Chủ tịch Quốc hội kơ\p kờ` là ờ mìng dơ\ pơrjum do mờ ală broă lơh kuơmàng tàm nam bơh Quốc hội dê geh lơh geh cồng nha sơl.

Tàm mho ngai 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội pờ tê ring bal broă ai khà kuang bàng lơh broă mờng lơh kơ nòl broă bơh Hội đồng Nhân dân [òn dờng Hà Nội dê tơngai lơh broă bơh nam 2021- 2026. Jat hơ\, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ring bal mờ jơnau đơs bơh Chính phủ dê sồr ai kờp jơh 19 nă kuang bàng lơh broă mờng lơh kơ nòl broă. Tài bơh [òn dờng Hà Nội lơh tơr lòng lài lơh jat broă lơh gơ noar atbồ tiah drà jat gùng dà ờ bơyai lơh Hội đồng Nhân dân tàm ală sơnah [òn gơ wèt quận mờ thị xã den ua\ ngan kơ nòl broă bơh Hội đồng Nhân dân sơnah [òn geh jun tus gơ noar at bồ ală tiah tàm quận, thị xã mờ kấp [òn dờng. Den tàng, bơdìh mờ broă bơ tơl mpồl kuang bàng lơh broă mờng lơh kơ nòl  broă tàm Hội đồng Nhân dân [òn dờng den broă sền sơ wì tơnguh bơta pràn jak, geh cồng nha bơh gơ noar at bồ ală tiah dê tàm ală quận mờ thị xã tàm ù tiah [òn dờng Hà Nội là kờ` pal geh ngan.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến mờ K'Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định