Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/2/2021

VOV4.K’ho – Nhai 7 nam 2020, Công viên địa chất Dak Nông geh geh UNESCO ngan ngồn dờp là Công viên địa chất gùt plai ù. Bơta do neh lơh gơlik mat sơnđan, lơh gơlik dùl gùng lòt pa ai gah nhơl chờ càr in bơtàu tơnguh pràn kơldang. Nam pa gam rê tus cèng bal mờ ală bơta kơp kơ nờm tam gơl pa gơ wèt tus mờ Công viên địa chất gùt plai ù UNESCO Dak Nông – {òn bơh ală sap ntas dê.

Tàm tơngai duh rơ ồl, càl khồm pràn bơh kàl prang Tây Nguyên dê, gùng mut tàm xã Dak Ha, kơnhòal Dak Glong, càr Dak Nông sàng goh mờ niam ngan. Tềng đap tơl [òn ndrờm geh ală sơntèk tơrgùm sồ sia\ mờ bê tông, geh lơh bè rùp tờm chi, rùp phan kis… Ồng K’Trơi, cau geh bơngă pin dờn tàm [òn Ting Wel Đăng, xã Dak Ha pà git, bal mờ broă sền gàr bơta niam chài rơ gơi, broă git wă gàr kloh niam tiah ơm kis neh geh làng bol sền gròi bơh tu\ bơt bơtàu [òn lơgar pa, kuơmàng là bơh tu\ lơh anih ơm rlô tàm phan lời wơl Công viên địa chất Dak Nông. Tàm hơ\, [òn Ting Wel Đăng là [òn lơh broă tà` phan kòn cau M’nông. {òn geh rlau 30 nă cau chài tà` phan mờ gle đơr. Khà cau git tà` ồi kòn cau kung ua\ ngan. Bulah bè hơ\ mìng tu\ geh jơnau kờ` ngui halà geh cau kờ` blơi phan den ală nghệ nhân hơ\ sồng tà`. Ồng K’Trơi kơp kờ` broă bơt bơtàu anih nhơl chờ Công viên địa chất tàm Dak Ha geh lơh gơlik gùng lòt bơtàu tơnguh lơh sa pa ai làng bol in: “Mờ bơta dong kờl bơh dà lơgar dê den làng bol bol hi kung kơ\ dơn, lơh ngan sền gàr bơtàu tơnguh broă lơh bơh jo\ he dê. Bơh hơ\ den lơh gơlika lă phan bơna kă bro cèng wơl pria\ jền [òn lơgar in”.

Bơnơm ồs Nâm Kar

Bi K’Thuốt, kuang bàng lơh broă gah lao động thuơng binh xã hội xã Dak Ha pà git, xã geh 4 anih tàm Công viên địa chất Dak Nông, geh: [òn tà` phan mờ gle đơr, [òn tà` ồi kòn cau, bơ tô cao lanh, bơ tô bauxit. Tàm broă rơndap lơh pa do, Dak Nông geh tơrgùm jơh ală anih do tàm [òn lơh broă tàm [òn Kon Hao nàng bơtàu tơnguh gơs dùl anih lòt sền, jòi git ngan ngồn nhơl chờ mpồl bơtìan. Jat bi K’Thuốt đơs, pơn iờ să mờ khà jờng Công viên địa chất gùt plai ù Dak Nông, cau M’nông tàm Dak Ha neh rơcang lài nàng gơtùi tam gơl lơh nhơl chờ: “Làng bol kơp kờ` tơ nơ\ tu\ geh dờp Công viên địa chất gùt plai ù den dà lơgar geh broă lơh, rơndap broă mùlmàl nàng ngui bơta kuơ, lơh gơlik broă lơh, bơtàu tơnguh lơh sa tàm do. Ờ mìng ală nghệ nhân mờ ua\ ơruh pơnu tàm [òn lơgar kung neh bơsram broă lơh bơh jo\, sền gàr bơta niam chài rơgơi kòn cau, nàng gơtùi tus bal tàm ală broă lơh nhơl chờ, geh tai pria\ jền hìu bơnhă in”.

Dak Hà là dùl tàm khà 5 anih pơn rơ gơ wèt Công viên địa chất gùt plai ù UNESCO Dak Nông geh càr rơ wah nàng bơcri pria\ bơt bơtàu phan bơna drơng nhơl chờ. Mùl màl geh: rbàng Srêpôk (yau) tàm kơnhòal Cư Jut; bơnơm ồs Nâm Kar mờ [làng sre rềp bơnơm ồs gơ wèt kơnhòal Krông Nô; bơcri pria\ lơh tiah tờm yal tơnggit Công viên địa chất gùt plai ù UNESCO Dak Nông tàm tiah sơne\ 4 rbàng 20 kơnhòal Dak Song.

Jat mò Lê Thị Hồng An, Phó Kuang atbồ Mpồl atbồ Công viên địa chất gùt plai ù UNESCO Dak Nông pà git, broă ngan ngồn geh UNESCO dờp là Công viên địa chất gùt plai ù tàm nhai 7 nam 2020 neh lơh gơlik dùl gùng lòt pa ai gah nhơl chờ càr in. Bulah bè hơ\ nàng bơt bơtàu, ngui dùl bă geh cồng nha ală anih nhơl chờ jat di tơl khà bơh UNESCO dê ờ di là broă [uơn dùl êt lơi. Ală anih tus, anih phan lời wơl bơh Công viên địa chất Dak Nông dê tu\ do mìng tàm bơta bơh sơn rờp lơm. Broă bơcri pria\ tàm tơngai lài ua\ ngan mìng drơng ai broă sền sơ wì ngan ngồn bơh UNESCO dê kờ` ai go\ ală bơta pràn địa chất mờ càr neh mờ gam geh. Broă bơtàu tơnguh nhơl chờ gơ jat bal mờ prap gàr địa chất, prap gàr niam chài pal geh pria\ bơcri ua\, tàm tu\ Dak Nông là dùl càr gam ua\ kal ke, jơnau git wă, mờng chài bè nhơl chờ gam ờ hềt pràn.

Ală rơgồng bơnơm ồs tàm Công viên địa chất Dak Nông

Tu\ do mpồl atbồ Công viên địa chất gùt plai ù UNESCO Dak Nông neh bơt bơtàu rơndap broă “Bơt bơtàu phan bơna mờ broă lơh bơh ală anih phan lời wơl công viên địa chất”, tàm hơ\ sền gròi tàm ală bơnah broă, broă drơng ală nhơl `o\ lơh rài bồ tơngoh, phan niam, phan bơkah tiơng pơn rơ bơh càr dê, phan bơna nhơl chờ… Mò Lê Thị Hồng An đơs là, kờ` lơh  geh cồng nha tàm broă bơtàu tơnguh nhơl chờ jat tơl khà bơh UNESCO dê là sền gàr, lơh niam bơta kuơ phan lời wơl, pal geh bơta at tê bal bơh mpồl bơtìan ală jơi bơtìan kòn cau tàm càr dê: “Công viên địa chất Dak Nông geh tiơng pơn rơ là “{òn bơh ală sap ntas dê”, tàm dunia den ờ geh ua\ công viên geh bơta li la jơi bơtìan kòn cau, niam chài bè hơ\. Do là bơta kuơmàng, bơta pràn bơh Công viên địa chất Dak Nông dê. Den tàng, kung kơp kờ` cau tờm tàm do là làng bol ală jơi bơtìan kòn cau gơtùi sền gàr ală bơta niam chài he dê, tài hơ\ là bơta nàng gơtùi bơtàu tơnguh. Lơh bè lơi nàng làng bol he in sùm sền gàr bơta pràn hơ\ nàng sùm sùm tơ nơ\ do geh tiơng pơn rơ là [òn bơh ală sap ntas dê, tài tu\ tus bal tàm broă lơh nhơl chờ den sùm geh bơta tàm dră mờ broă sền gàr ală bơta kuơ niam chài”.

Mat sơnđan, mat kă bro Công viên địa chất gùt plai ù neh geh UNESCO dờp là bơnàng jă nàng nhơl chờ Dak Nông brồ guh pràn kơldang. Bơta do neh geh pơrjum dờng cau ala mat Đảng bộ càr Dak Nông dơ\ 12 đal git nhơl chờ là dùl tàm 3 gah tờm bơh rài lơh sa dê, pal ngui niam ală bơta pràn, bơta [uơn nàng bơtàu tơnguh mhar, kơ\ kơljap; pơgồp bơnah lơh ngan lam Dak Nông gơ gơs là càr bơtàu tơnguh dimơ tàm nam 2025 mờ càr bơtàu tơnguh pràn tàm nam 2030 bơh tiah Tây Nguyên dê. Kơp kờ` mờ bơta lơh ngan bơh jơh gùt đảng bộ, gơnoar atbồ mờ bơta ring bal dùl nùs bơh làng bol ală jơi bơtìan kòn cau dê, nhơl chờ Dak Nông geh brồ guh tàm ală sơnam pa.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định