Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/3/2021

 VOV4.K’ho- Viện Vaccine mờ Sinh phẩm Y tế, Bộ Y tế lơh tàm càr Khánh Hòa pa lơh sir broă pơ lam tàp c^t tơr lòng lài, kham, sac rơ wah cau tus bal is tus bal c^t tơr lòng lài sơ nơm vaccine kơryan kòp Covid-19 dơ\ 2 tàm Việt Nam geh sơn đan mat là Covivac. Bơh ngai do, 05/03, ală mpồl lơh broă dờp sră dan cih mat tus bal c^t tơr lòng lài bơh sơn rờp tơngai dơ\ 1 sơ nơm vaccine Covivac.

Viện Vaccine mờ Sinh phẩm Y tế  pơ gồp bal mờ Hìu bơsram Đại học Y Hà Nội, Viện Vệ sinh Dịch tễ dà lơgar dờp sră nggal, sac rơ wah cau tus bal is tus bal c^t tơr lòng lài. Ală cau tus bal geh sơ nam bơh 18 tus 59 sơ nam, pràn kơl dang, tus bal is tus bal kơ lôi sơ nơng, geh bơta kơn jơ\, bơta jơnhoa di pal, ơm kis tàm tiah kơ lôi sơ nơng. Cau tus bal is geh kham 9 dơ\, geh c^t 2 ding sơ nơm vaccine Covivac, tơl ding jo\ pơgap rlau 28 ngai. Tơ nơ\ tu\ c^t, khi ơm wơl tàm anih kơ lôi sơ nơng 1 ngai nàng jat sền bơta ờ do ờ dă.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định