Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/3/2021

VOV4.K’ho - Tơngai do, bal mờ boă lơh jăt niam kơnòl atbồ, sền gàr tiah nhàr dà lơgar, kuang bàng, cau ling tàm pôs ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar mpồng nhàr dà lơgar Thuận An, kơnhoàl Dak Mil, càr Dak Nông neh lơh ngan pơgồp bal mờ gơnoar atbồ tàm do tơnguh broă ai mpồl kuang bàng ngai kung bè mang lòt sền gròi, gàr niam tơl gùng lòt, gùng dềt, gùng pờ nàng kơrian ba` ai kòp Covid-19 gơmu\t tàm tiah do.

Pôs ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar mpồng nhàr dà lơgar Thuận An, kơnhoàl Dak Mil, càr Dak Nông tu\ do atbồ gơl gùng nhàr dà lơgar jòng 13 kơi sồ rềp bal mờ lơgar Campuchia. Do là tiah geh uă gùng dềt, gùng pờ. Tàm xã geh g^t nđờ rơhiang hìu làng bol kòn cau geh pròc mhàm đềt mềr bal mờ đah lơgar Campuchia, làng bol bàr gah nhàr dà lơgar sùm gan nhàr dà lơgar còp să bal.

  Kuang bàng, cau ling pôs ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar mpồng nhàr dà lơgar Thuận An lòt sền, sền gròi tiah nhàr dà lơgar

Mò H’ Plơ kis tàm [òn Sa Pa pà g^t, lài do tu\ tus tàm satềp bàr hìu nhă, jơi nòi geh broă lơi kuơ màng bè jun bao, chơ\t jê den làng bol bàr gah gùng nhàr dà lơgar sùm tus bal. Bơh ngai gơtìp kòp Covid-19 gơbàn, làng bol tơmù broă lòt rê nàng rơcang sơndră mờ kòp gơtờp ai să tờm mờ mpồl bơtiàn in. “Bơh tu\ gơbàn kòp gơtờp, ală wa cau ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar lam sồr làng bol ơm ing broă tiă gan nhàr dà lơgar. Làng bol neh lơh niam broă do.

Uă ngan làng bol kis tàm [òn Sa Pa geh oh mi jơi nòi bal mờ đah lơgar Campuchia, mơya làng bol lơh jăt niam ngan. Làng bol ờ tiă gan gùng nhàr dà lơgar tai. Tu\ do mìng hòi điện thoại còp să bal, tu\ gơtìp kòp tê jê să ha là tu\ geh cau pròc mhàm gơtìp chơ\t mìng hòi điện thoại tam pà bal jơnau moăt jrùng, boh bơr bal tàm điện thoại, ờ go\ di tiă gan gùng nhàr dà lơgar tai”.

Tàm xã Thuận An, làng bol geh mìr tàm tiah rềp mờ nhàr dà lơgar geh uă ngan. Ồng Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư chi bộ mờ là kuang atbồ [òn Thuận Hạnh, xã Thuận An pà g^t, geh cau ling sùm lam sồr mờ pà chèo gòm muh măt, làng bol sùm lơh jăt niam broă rơcang sơndră mờ kòp gơtờp, ờ gan tiă gùng nhàr dà lơgar ờ di mờ adăt boh lam mờ gam là ală “anih kơrian” dong kờl mpồl lơh broă geh gơnoar sền gròi tiah nhàr dà lơgar. “Tơngai pa do, bol a` sùm pơgồp bal mờ mpồl, mpồl ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar tus tơl hìu lơh jăt jơnau hơ bal mờ làng bol tàm broă lơh jăt ală kơrnoăt bè broă rơcang sơndră mờ kòp gơtờp. Gam làng bol lòt lơh broă tàm tiah rềp mờ nhàr dà lơgar, lơgar Campuchia geh uă ngan, mơya tơnơ\ mờ tu\ lam sồr, làng bol neh tơnguh jơnau g^t wă tu\ tiă gan gùng nhàr dà lơgar lơh jăt jơnau yal mờ ală pôs ling.

 Gơwèt mờ đah lơgar Campuchia, tu\ làng bol lơgar Campuchia tiă gan, bol a` geh kơrian, geh jơnau yal mờ gơnoar atbồ nàng rơcang geh gùng dà broă tam cah is gơwèt mờ làng bol tiă gan khăt gơboh, ờ geh sră nggal”.

Kờ` rơcang sơndră mờ kòp Covid-19, bơh nhai 3 nam 2020 tus tu\ do, pôs ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar mpồng nhàr dà lơgar Thuận An neh lơh 3 anih sền gròi kòp gơtờp tàm xã.

Kuang bàng pôs ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar mpồng nhàr dà lơgar Thuận An lam sồr làng bol lơh jăt kơrnoăt tiah nhàr dà lơgar, rơcang sơndră mờ kòp Covid-19

Đại uý Nguyễn Đức Quyền, kuang atbồ mpồl lam sồr làng bol pôs ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar mpồng nhàr dà lơgar Thuận An yal, phan lơh broă bơh ală anih sền gròi tàm tiah nhàr dà lơgar gam kal ke, ờ tơl, mơya kuang bàng, cau ling sùm lam sồr bal, lơh ngan kơrian kòp Covid-19 gơtờp tàm xã. “Tu\ do, kòp Covid-19 ờ g^t tus tu\ lơi hơ\ sồng jơh, mơya broă lơh tàm tiah nhàr dà lơgar, tiah sơnrờp ngan bơh bol a` dê den tam dră mờ kòp bè tam dră mờ cau sò tơm. Mìng tu\ lơi kòp neh ờ geh tai, kòp neh jơh hơ\ sồng bol a` iang nùs.

Gam tu\ do, tàm bơta kòp gơtờp do den oh mi lơh ngan tơmù ală kal ke, glar bòl tàm ală tiah nàng lơh jăt broă rơcang sơndră mờ kòp. Tàm hơ\ geh ờ uă mpồl sền gròi tu\ do, dà oh mi kung ờ geh nàng hùc, sóng điện thoại kung ờ geh sơl”.

Jăt Trung tá Doãn Văn Tiến, Chính trị viên pôs ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar mpồng nhàr dà lơgar Thuận An, tiah geh jào sền gròi mìng ngài mờ đah lơgar Campuchia dùl nơm croh dà dềt, broă l^k mu\t tàm lơgar ờ di mờ adăt boh lam di gơlan gơbàn ờ g^t tu\ lơi.

Den tàng, bal mờ broă sền gròi nền nòn tàm tiah nhàr dà lơgar, broă lam sồr, bơ\t bơtàu nùs nhơm rơcang sơndră bơh gùt làng bol tàm tiah nhàr dà lơgar là kơnòl lài ngan nàng lơh geh cồng nha broă sền gàr tiah nhàr dà lơgar. “Mpồl ling kung neh rơcang pơgồp bal mờ xã bơyai lơh ală broă lam sồr mờ ală broă lơh mùl màl bè l^p gơs sră lam sồr mờ bàr dà đơs, dà yoan mờ dà kòn cau Mnông.

Tơnơ\ mờ hơ\, pờ ală jơnau tơng^t tàm anih pờ tơl^k jơnau đơs xã tus jơh ală [òn tàm xã in iăt. Tơngu me lam sồr làng bol in là lơh ngan yal yă gơwèt mờ ală broă l^k, mu\t tàm lơgar ờ di mờ adăt boh lam. Lam sồr làng bol lơh jăt niam ală broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19, tàm hơ\ lam sồr uă ngan jơnau 5K bơh Bộ Y tế ai. Bơto sồr làng bol crăp Bluzone”.

Bơ\t bơtàu nùs nhơm rơcang sơndră lài tàm làng bol kơ\ kơl jăp, kuang bàng, cau ling tàm pôs ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar mpồng nhàr dà lơgar Thuận An càr Dak Nông neh mờ gam lơh niam kơnòl sền gàr gơnoar tờm, bơta lơngăp lơngai tiah nhàr dà lơgar mờ kơrian ờ ai kòp Covid-19 mu\t lơh gơtờp tàm tiah do.

Cau cih Tuấn Anh-Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định