Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/2/2021

VOV4.K’ho - Mho òr (26/02), tàm hìu lơh broă Chính phủ, Phó Thủ tướng ồng Vũ Đức Đam, kuang atbồ Mpồl đơng lam dà lơgar rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 đơng lam dơ\ pơrjum Thường trực Mpồl đơng lam bè broă rơcang sơndră mờ kòp gơtờp tu\ do.

                                                            Phó Thủ tướng ồng Vũ Đức Đam

Jăt jơnau yal bơh Bộ Y tế, mho òr (26/02) neh dờp geh 5 nă cau gơtìp kòp Covid-19, tàm hơ\ 4 nă cau geh dờp tàm càr Hải Dương neh geh tam cah is tơrgùm bal mờ dùl nă cau pa mu\t tàm lơgar neh geh tam cah is tơn tàm càr Đồng Tháp.

Ală kuang bàng tàm Mpồl đơng lam, cau jăk chài neh mblàng bơta gơtìp bơh kòp gơtờp tàm 1 nhai do, tàm hơ\ uă ngan là ală tiah kòp uă tàm càr Hải Dương, Quảng Ninh, [òn dờng Hồ Chí Minh… ai tơl^k geh ală jơnau bơsram broă mờng chài, nàng rơcang sơndră niam rơlao tàm tơngai tus, Phó Thủ tướng ring bal mờ Bộ Y tế, tàm broă tam dră mờ kòp gơtờp den sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 gam là broă lơh di pal ngan. Mùl màl pà go\, ală lơgar neh sơn đờm lơh jăt broă c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 neh geh cồng nha.

Bộ Y tế lơh ngan tàm broă cri bơyai, blơi sơnơm vaccine bơh lơgar bơdìh, dờp sơnơm vaccine dong kờl bơh ală mpồl lơh sơnơm, rơcang bơyai c^t niam ngan.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định