Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/1/2015

TN3: Drim òr 11/01, tàm [òn dờng Hồ Chí Minh neh bơyai lơh pơrjum dờng mpồl  cau bơsram dờng [òn dờng do dơ\ 5 tơngai lơh broă bơh nam 2015 tus 2020 mờ tơngu me “Cau bơsram dờng [òn dờng Hồ Chí Minh lơh ngan là cau bơsram dờng 5 niam tài [òn dờng jăk chài, tơnguh bơtàu”. Neh rơlao 5 nam, geh rơlao 16 rơbô 300 mpồl mờ cau 1 nă să geh pơn jờng khà “Cau bơsram dờng 5 niam”. Bơdìh hơ\ tai, mpồl cau bơsram dờng neh geh uă broă dong kờl cau bơsram dờng lơh niam nùs nhơm, dong kờl cau bơsram dờng dà broă bơsram sră, bơh ceh pa, pơlam, dong kờl cau bơsram dờng mờ tus bal tàm broă lơh nùs nhơm is. Tàm tơngai lơh broă pa bơh nam 2015 tus 2020, mpồl  mờ  srơh broă lơh cau bơsram dờng [òn dờng do pơn jăt tai lơh jăt niam broă lơh cau bơsram dờng tus bal bơ\t bơtàu [òn lơgar pa, tơnguh jơnau g^t wă dà đơs lơgar bơdìh cau bơsram dờng in bal mờ ală broă lơh bè: tiah kah kơlôi broă lơh kơnòm bơsram, cau bơsram dờng [òn dờng dê, gơl gùng geh khà jăk tàm hìu bơsram dờng dà lơgar.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định