Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/3/2021

VOV4.K’ho - Drim òr (05/03), tàm hìu lơh broă Chính phủ, Phó Thủ tướng ồng Vũ Đức Đam, Kuang atbồ mpồl đơng lam Dà lơgar rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 đơng lam dơ\ pơrjum mpồl đơng lam Dà lơgar nàng cri bơyai broă rơcang sơndră tềng đăp mờ bơta pa bơh kòp gơtờp.

Jăt Bộ Y tế yal, ngai 08 nhai 3 tus, lơgar he sơn đờm c^t ală ding sơnơm vaccine kòp Covid-19 sơnrờp ngan. Đơs pràn sơnơm vaccine kòp Covid-19 là dùl broă lơh tờm bè jo\ jòng nàng sền gròi kòp gơtờp tàm gùt plai ù, mơya tàm tơngai 6 nhai, 1 nam tus den sơnơm vaccine ờ hềt di là jơh ală, Phó Thủ tướng ồng Vũ Đức Đam sồr mpồl đơng lam ală cấp pơn jăt tai geh sùm ală broă rơcang sơndră mờ kòp bè pa do.

Lơgar Việt Nam tu\ lơi kung pal rơcang lài, sùm sùm rơcang lài mờ bơta gơl^k geh kòp tàm mpồl bơtiàn, pal go\ gờ` ngan cau gơtìp kòp, jòi tềl cau rềp bal mhar ngan, wàng se niam, lơh ngan nàng geh cồng nha kòp gơtờp mờ broă lơh lơgar Việt Nam dê bè lơi nàng priă tă ờ uă ngan, rài kis làng bol ờ gơtìp tam bơrlu\ ngan. Ờ uă ngan tàm 2, 3 nhai tềng đăp măt gơwèt mờ làng bol pal lơh jăt niam jơnau sồr 5K, gơwèt mờ ală anih lơh broă pal gàr niam khà broă lơh niam ờ do ờ dă tềng đăp mờ kòp Covid-19.

            Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định