Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/3/2021

VOV4.K’ho- Ngai 4/3, ồng Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng mơkung là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lơgar Việt Nam neh cribơyai tàm điện thoại mờ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lơgar Singapore là ồng Vivian Balakrishnan nàng cribơyai bè bơta gi\t gơ\p đah 2 lơgar mờ ală broă tàm kơnhoàl ù tiah do, mờ tàm dunia sền gròi bal. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lơgar Singapore ồng Vivian Balakrishnan đơs nền Singapore sền dờng màng ngan bơta gi\t gơ\p lơh broă bal mờ Việt Nam, ngan là tàm tơngai dunia mờ tàm kơnhoàl ù tiah do gam gơbàn kal ke ngan tu\ do.

Bàr nă Bộ trưởng cribơyai ală broă lơh lơh pràn tìp măt kă bro, dong kờl bơtàu tơnguh wơl lơh sa tơnơ\ dơ\ gơbàn kòp dờng, pờ mpồng mờ ai tơl bơta [ươn ai broă lòt rê in; broă rơndăp lơh ci\t sơnơm vaccine rơcăng sơndră kòp mờ bơta pràn lơh jăt hộ chiếu vaccine. Bàr gah kung cribơyai bè bàr pe broă tàm kơnhoàl ù tiah do mờ tàm dunia sền gròi bal, tàm hơ\ geh broă Myanmar; tam pà bal bơta kơ\p kờ` bơta tàm lơgar Myanmar gờ` kơ\ kơl jăp, tài ring lơngai mờ lơh broă bal tàm kơnhoàl ù tiah do, tă pơgồp ai lơh broă bal in kung bè gơnoar broă mờ bơngă pin dờn bơh ASEAN dê.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định