Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/3/2021

VOV4.K’ho - Ngai òr (05/03), Phó Chủ tịch lơgar mò Đặng Thị Ngọc Thịnh bal mờ mpồl kuang bàng Quốc hội càr Vĩnh Long neh geh dơ\ tìp mờ cau te\ khà tàm ală xã, sơnah [òn, thị trấn tàm kơnhoàl Tam Bình mờ [òn dờng Vĩnh Long.

Tàm ală dơ\ tìp, Phó Chủ tịch lơgar mò Đặng Thị Ngọc Thịnh yal mờ cau te\ khà in g^t bè ală cồng nha niam neh lơh geh tàm broă tơnguh bơtàu lơh sa, bơta chài rơgơi mpồl bơtiàn, sền gàr dà lơgar, bơta lơngăp lơngai tàm ală nhai bồ nam 2021 bơh gùt lơgar dê. Kuơ màng là broă lơh ngan bơh Chính phủ tàm broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19.

Tàm dơ\ tìp mờ cau te\ khà, ală cau te\ khà 2 tiah do sền gròi ngan mờ geh jơnau lùp tus mờ mpồl kuang bàng Quốc hội bè broă gơrềng tus mờ broă dong kờl gơwèt mờ cau neh jơh sơnam lơh broă; cau geh màng mờ dà lơgar; broă kuang bàng tàm ală xã; broă loh làng rơndăp broă ngui ù mờ tơn jơh rơndăp broă lời gời tàm càr do. Lài mờ hơ\, Phó Chủ tịch lơgar mò Đặng Thị Ngọc Thịnh neh tus còp ies tiah lời kir Giáo sư Viện sĩ, Thiếu tướng, cau khin cha jăk chài lơh broă Trần Đại Nghĩa tàm xã Tường Lộc, kơnhoàl Tam Bình.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định