Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/2/2021

VOV4.K’ho- Drim ngai 19/2, tàm Hìu duh broă Chính phủ dê, ồng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính phủ wa\ rò ồng Triệu Khắc Chí Bộ trưởng Bộ Kuang àng lơgar Lo di dơ\ lòt Pơrjum Lơh broă bal rơcăng sơndră cau lơh tìs dơ\ 7 đah Bộ Kuang àng Việt Nam mờ Bộ Kuang àng lơgar Lo geh lơh tàm Hà Nội. Tơlik nùs nhơm chờ hờp dơ\ sơnrờp geh lòt còp lơgar Việt Nam tàm gơnoar broă Bộ trưởng Bộ Kuang àng, ồng Triệu Khắc Chí sền go\ geh ală cồng nha dờng ngan tàm bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtiàn bơh lơgar Việt Nam dê; đơs loh, bàr lơgar là Cau lơh broă bal jo\ jòng kuơmàng.

Tàm dơ\ wa\ rò, ồng Nguyễn Xuân Phúc pin dờn 2 Chính phủ, 2 Bộ Kuang àng geh tă pơgồp bal tàm bơta gi\t gơ\p niam bơne\ đah Việt Nam mờ Lo; sồr Bộ Kuang àng lơgar Lo ai tơl bơta ai bơta gi\t gơ\p đah 2 lơgar in bơtàu tơnguh [ươn bè lơh sa, kă bro, sền gàr tiah nhàr lơgar đah 2 lơgar ring lơngai, lơh bơyô bal, kơ\ kơl jăp mờ bơtàu tơnguh. Thủ tướng kơ\p kờ` dơ\ lòt còp bơh Bộ trưởng ồng Triệu Khắc Chí dê mờ Mpồl kuang bàng lơh geh cồng nha niam bơne\, sền do là dùl bơta sơnđờm niam bơne\ bơh bơta gi\t gơ\p đah Việt Nam mờ Lo dê tàm nam pa Tân Sửu 2021.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định