Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/2/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 18/2, tàm Hìu duh broă Chính phủ dê, ồng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính phủ đơng lam dơ\ pơrjum bơh Thường trực Chính phủ dê cribơyai rơndăp cih Jơnau yal Quốc hội bè broă càn, tơm dồs dà lơgar 5 nam tơngai bơh nam 2016- 2020 mờ broă rơndăp lơh càn mờ tơm dồs dà lơgar 5 nam tơngai bơh nam 2021- 2025.

Đơs pơndu\t dơ\ pơrjum, ồng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng tơngkah pal sơlơ ătbồ mờ tơnguh uă ngui cồng nha dồs dà lơgar, sền do là jơnau sồr mờ kơnòl broă kuơmàng bơh ală kấp, ală gah bơh Dà lơgar tus [òn lơgar dê. Pal lòt sền, sền gròi bơta tơl pràn tơm dồs bè jơh ală bơta kung bè cồng nha bơh tơl rơndăp broă lơh loh làng dê, pal gàr niam bơngă pin dờn dunia; mơkung lơh loh kơnòl bơh ală kấp, ală gah, anih lơh broă, ală tiah, mpồl cau mờ cau dùl nă să is geh gơrềng tàm ală tu\ ngui priă càn mờ ai priă tơm dồs.

Bè bơ\t bơtàu broă rơndăp lơh càn mờ tơm dồs dà lơgar tơngai bơh nam 2021- 2025, Thủ tướng tơngkah ngan pal sền swì bơta tàm lơgar mờ tàm dunia tàm tơngai jơnau kờ` priă jền ai broă bơtàu tơnguh wơl lơh sa in tàm rài kis bè ờs wơl pa, kòp Covid-19, jơnau bơcri priă dờng ai bơtàu tơnguh rơndăp tăp sèng phan bơna lơh sa- mpồl bơtiàn, tiah ơm kis, sền gàr dà lơgar mờ lơngăp lơngai in.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định