Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/2/2021

VOV4.K’ho- Mờr 258 tơmàn 400 tơlak đong là khà pria\ mờ kờp jơh phan bơna mờ làng bol, mpồl lơh sa kă bro mờ ală mpồl lơh broă mpồl bơtìan tàm lơgar mờ lơgar ndai tă pơgồp ai kes pria\ rơcang sơndră kòp Covid-19 [òn dờng Hồ Chí Minh. Bơh khà pria\ do, [òn dờng neh tam pà rlau 86 tơmàn đong pria\ mat mờ phan bơna, ma\i mok geh dờp ai ală mpồl lơh broă rơcang sơndră kòp Covid-19 tàm [òn dờng Hồ Chí Minh.

{òn dờng Hồ Chí minh kung dong kờl càr Hải Dương 2 tơmàn đong, pà 1 tơmàn đong ai ală mpồl ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar, mpồl rơcang gàr mờ ală mpồl ndai lơh kơ nòl broă lòt sền, sền gròi, kơryan kòp tàm tiah nhàr dà lơgar ală càr: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Dak Nông, Dak Lak, Gia Lai, Kon Tum. Mơkung lùp còp, pà phan ai ală y, bác sĩ tus bal broă lơh rơcang sơndră kòp Covid-19 di Ngai cau lơh sơ nơm Việt Nam, 27/02 nam do. Kờp du\, mpồl lam sồr, dờp mờ tam pà kes pria\ do geh pơn jat tai tă mờr 22 tơmàn 600 tơlak đong nàng blơi phan lơh sơ nơm kung bè dong kờl ală mpồl lơh sơ nơm gam lơh kơ nòl broă rơcang sơndră kòp Covid-19.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định