Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/2/2021

VOV4.K’ho- Ngai 26/02, Chủ tịch Ngân hàng dunia, ồng David Malpass neh hòi jà ală lơgar mhar ki\ sră pơrgon blơi sơ nơm vaccine sơndră kòp Covid-19 bơh tơngai tu\ do nàng khi gơtùi rơndap tap sèng tu\ tơngai tàm jàu gờ` ngan rlau jơh kờ` kơryan geh cồng nha kòp Covid-19.

Đơs tàm pơrjum Bộ trưởng Tài chính G20, ồng Malpass kung đơs là, ală lơgar pal lơh ngan lơh broă bơh ua\ gah krơi is, bơh bơta chồl pràn bơta loh làng tàm ală sră pơrgon đah gah blơi, mpồl lơh gơlik mờ mpồl lơh kòn gùng nàng chồl mhar ală broă lơh ngan cit sơ nơm vaccine gùt plai ù.

Bơdìh hơ\ tai, ồng Malpass kung đơs nền bơta kươmàng bơh broă lơh cribơyai bè trồ tiah bơh G20 dê, tơngkah là, Ngân hàng dunia gam sơn đờm lam lơh ală broă sền sơ wì bè trồ tiah mờ bơta bơtàu tơnguh bơh ală lơgar pa pơn rơ dê nàng tơrgùm tàm jơh ală jơnau rơcang cih mờ broă rơndap lơh bơh tơl lơgar dê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định