Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/2/2021

VOV4.K’ho- Tàm dơ\ cribơyai tàm điện thoại ngai 26/02, Kuang atbồ lơgar Nga, ồng Vladimir Putin mờ kuang đơng lam bồ lơgar Áo, ồng Sebastian Kurz neh cribơyai bè broă digơlan tac sơ nơm vaccine Sputnik V bơh lơgar Nga dê ai lơgar Áo in.

Jơnau yal bơr do geh ai tơlik tàm tu\ Mpồl tam klac châu Âu gam kong bơta đơs lah kơn jơ\ kơn jut ngan bơh ală lơgar dê tàm broă tac lơyài sơ nơm vaccine kòp Covid-19 kung bè lơh gơ rềng tus broă cit sơ nơm vaccine bal bơh mpồl do dê. Tàm tu\ ală lơgar tàm tiah tàm gùl mờ tiah đah mat tơngai lik tàm gùl châu Âu bè Slovakia, Croatia, Đức… gam rơcang cribơyai nàng blơi sơ nơm vaccine bơh lơgar Nga dê, kờp bal tàm tu\ sơ nơm vaccine Sputnik V ờ geh anih atbồ sơ nơm tơmba châu Âu ring bal.

Tàm dơ\ cribơyai tàm điện thoại, 2 nă kuang đơng lam bồ Nga mờ Áo neh cribơyai mùl màl bè broă kòp dờng Covid-19, geh jơnau digơlan tac sơ nơm vaccine Sputnik V bơh lơgar Nga dê ai lơgar Áo in kung bè pơgồp bal lơh gơlik bal sơ nơm vaccine do.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định