Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/1/2015

-Ơ ồng, nam 2014, anih tìp bơcri priă nhơl chờ mờ kă bro càr Lâm Đồng neh geh uă tìp bơcri priă, dan ồng pà g^t cồng nha neh geh bè lơi?

Vũ Văn Tư: nam 2014, anih neh pơgồp bal mờ ală mpồl tam klăc, tàm hơ\ uă ngan là mờ ală anih lơh sa kă bro bơyai lơh uă broă tìp bơcri priă kă bro kung bè hòi jà bơcri priă. Bơh tàm 1 nam sền wơl, bu\ lah lơh sa gam kal ke, mơya mờ broă lơh ngan tơnguh tiah bơcri priă, kuơ màng ngan là bơ\t bơtàu bè broă lơh sră nggal, càr Lâm Đồng neh hòi jà geh ờ uă rơndăp broă dờng jăt mờ ală càr tàm Tây Nguyên. Càr Lâm Đồng neh jàu 5 pang sră dờp bơcri priă ai ală anih lơh sa kă bro tàm lơgar in tàm ală gah lơh phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre mờ lơh gơs phan ngui.

Tơnơ\ mờ 1 tơngai rơcang, dong kờl ală anih lơh sa kă bro in bè jơnau tơng^t kung bè ai tơl bơta niam ală anih lơh sa kă bro in tìp bal sền broă lơh, tàm pơrjum tìp bơcri priă mờ pơgồp bal kă bro neh geh 16 broă lơh bal geh k^ bơh ală anih lơh sa kă bro càr Lâm Đồng mờ ờ uă anih lơh sa kă bro ndai, mờ bơyai lơh tàm lơgar mờ lơgar bơdìh, mìng là tăc phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre, lơh gơs phan ngui sa mờ geh ờ uă rơndăp broă bè nhơl chờ lơh sa pơgồp bal mờ lòt nhơl chờ. Khà priă ală broă lơh bal den geh ală anih lơh sa kă bro pơn jăt tai cri bơyai bè khà uă bal mờ khà priă. Lài ngan, ală anih lơh sa kă bro, ală anih bơcri priă geh ai lài, khà priă geh jăt mờ tu\ bal mờ khà ai phan.

- Ơ ồng, kờ` di pal mờ broă hòi jà bơcri priă, kuơ màng ngan là tàm gah nhơl chờ mờ kă bro, nam 2015, càr Lâm Đồng geh ală kơrnoăt broă lơh kung bè broă lơh mùl màl lơi kờ` geh cồng nha uă rơlao tàm gah hòi jà bơcri priă càr dê?

Vũ Văn Tư: Tu\ do, broă kờ` hòi jà bơcri priă càr Lâm Đồng dê den bol a` gam ngui ală broă lơh niam lài ngan bơh Gơnoar atbồ lơgar dê. Kuơ màng ngan là adăt bơcri priă mờ adăt anih lơh sa kă bro tus do geh ngui bơh ngai 01/7/2015, den geh lơh jăt broă lơh là gơnoar atbồ càr Lâm Đồng geh ai tơl bơta niam ngan, kuơ màng là ală broă lơh niam ngan tus mờ anih lơh sa kă bro in, hơ\ là dong kờl bè bơto broă lơh, dong kờl bè priă cồng tơnơ\ mờ tu\ neh bơcri priă mờ ờ uă broă lơh ndai tai bè jơnau tơng^t anih kă bro, kuơ màng ngan là dong kờl bè lơh niam sră nggal anih lơh sa kă bro in, lơh bè lơi kờ` geh tơngai ai sră bơcri priă, dean lơh sa kă bro [uơn niam ngan anih lơh sa kă bro in.

-Ơi, ưn ngài ồng!

                                                                                  }au mblàng Ndong Brawl.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định