Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/3/2021

VOV4.K’ho- Bộ Ngoại giao Mỹ pà gi\t, ală kuang bàng Bộ Ngoại giao mờ Bộ Quốc phòng lơgar do neh geh dơ\ cribơyai tàm internet mờ kuang bàng Bộ Ngoại giao mờ Bộ Quốc phòng lơgar Nhờk.

Bàr gah ndrờm ring bal geh pơn jăt tai lơh broă bal nàng kờ` sơlơ tơnguh tai bơta gi\t gơ\p lơgar dùl mpồl bal đah 2 gah. Mơkung tam pà bal ală bơta kơlôi rơcăng bè adat sền gàr gah dà lềng pa bơh lơgar Lo dê.

Tàm dơ\ cribơyai, ală kuang bàng đơng lam bồ đơs wơl bơta dră wơl pràn ngan bơh khi dê gơ wèt mờ ală broă lơh ngan is nàng kờ` tam gơl bơta geh ngan bơh phàu crong halà rồn bơklơn tàm dà lềng đah măt tơngai lik mờ dà lềng Hoa Đông, tơlik nùs nhơm kơlôi rơcăng uă ngan bè adat sền gàr gah dà lềng bơh lơgar Lo dê. Adat do geh lơgar Lo ai tơlik tàm nhai lài, ai gơnoar mpồl ling sền gàr gah dà lềng in ngui phan tam lơh tàm tiah dà lềng mờ lơgar Lo sền là gơ wèt gơnoar dipal mờ kơrnoat boh lam bơh he dê.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định