Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 1/3/2021

VOV4.K’ho- Gơ noar atbồ lơgar bơh Kuang atbồ lơgar Mỹ, ồng Joe Biden dê pà git, kung gam pơn jat tai kờ` lơh ală dơ\ cribơyai hạt nhân mờ Iran kờp bal mờ tu\ lơgar do ờ bài tus bal dùl dơ\ tìp mat mờ Mỹ mờ ală lơgar geh jơng ndai bơh jơnau ring bal hạt nhân Iran dê. Cau sơ pơ\ bơr Bộ Ngoại giao Iran, ồng Saeed Khatibzadeh lài hơ\ neh ờ dờp jơnau tơnggit đơs là, Iran rơcang bơyai lơh dùl dơ\ tìp mat ờ ngan ngồn mờ Mỹ mờ ală lơgar dờng pràn châu Âu kờ` tus bal wơl jơnau ring bal hạt nhân nam 2015.

Ồng Khatibzadeh đơs là, tu\ do ờ di là tu\ tơngai dipal nàng bơyai lơh dùl dơ\ tìp mat ờ ngan ngồn mờ Mỹ mờ ală lơgar dờng pràn châu Âu. Jat nùs nhơm bơh Iran dê, Mỹ lài ngan pal sang te\ jơh ală broă lơh lơh glài dùl nă să is kờ` di tàm lơgar Iran.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định