Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/1/2015

Tàm dơ\ lòt còp mờ lơh broă tàm càr Quảng Bình bơh Mpồl kuăng bàng dờng màng bơh Mpồl lơh broă Gơnuar atbồ lơgar Lào dê bơh ồng Somsavad Lengsavad kuang geh jơng Gah Gùng dră bal dà lơgar, mơ kung la Kuang jăt jơng gơs gơnăp gơnuar atbồ hờđang rlao jơh dà lơgar Lào lam bồ, drim ngai òr 11/1, Anih duh broă làng bol càr Quảng Bình neh geh dơ\ lơh broă bè broă mu\t lơh gùng dà broă lơh bơh bàr Gơnuar atbồ lơgar dê bè Rơndăp broă lơh gùng ding jun zờu bơh Anih ơ hò ơm Hòn La, lơgar Việt Nam tus lơgar Lào. Rơndăp broă lơh gùng ding jun zờu bơh Anih ơ hò ơm Hòn La, càr Quảng Bình lơgar Việt Nam tus lơgar Lào bơh Mpồl lơh sa kă bro bal Petro lơh cau tờm bơcri priă, 100% priă jền bơh Gơnuar atbồ lơgar Lào mờ mpồl lơh sa kă bro lơgar Lào dê. Digơlan, Anih prap phan lơgar ndai bơh rơndăp broă lơh dê geh lơh tàm Tiah lơh sa mờ măi moc\ Anih ơ hò dà lềng ơm Hòn La, càr Quảng Bình, ơnàng rlau  37 lồ, tàm hơ\ geh: Anih ơn prăp phan gơtùi prăp phan pơgăp bơh 300 rbô tus 500 rbô khối, ngui ai jơnau kờn tơmu\t ing, mờ tăc wơl xăng zờu tus lơgar Lào; Ală rbàng anih ơ hò ơm dong broă ai ơ hò in geh pràn ơn prăp bơh 50 rbô tấn rlau hơđăng. Ală gùng ding jun zờu bơh anih ơ hò ơm Hòn La tus càr Khăm Muộn, lơgar Lào jòng pơgăp 300 kơi sồ; anih ơn prăp xăng zờu tus tàm Khăm Muộn geh pràn ơn prăp pơgăp bơh 100 rbô tus 200 rbô khối.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định