Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/1/2015

Đơs tàm càr lơgar Ris-as, di tàm dơ\ lơgar Litva mùl màl dờp gơnoar lơh kuang atbồ pơdar bal mpồl tam klăc châu Âu, ồng Donald Tusk kuang atbồ mpồl duh broă châu Âu ngai òr 09/01 neh yal, mpồl tam klăc châu Âu geh bơyai lơh 1 pơrjum dờng tàm ngai 12/2 tus tàm càr lơgar Bussel, lơgar Bỉ kờ` cri bơyai bè dơ\ tam dră mờ cau sò tơm iơh bơsăk. Lài mờ hơ\, tàm mang ngai 08/1, ồng Donal Tusk kung neh geh dơ\ cri bơyai mờ ồng Francois Hollande kuang atbồ lơgar Tây, 1 ngai tơnơ\ mờ tu\ dơ\ sò tơm lơh chơ\t cau uă kờ` di tàm hìu lơh [ăo Charli Hebdo, ngai 07/1 lài do.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định