Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/1/2015

Mpồl đơng lam Đảng kơnhoàl Lak, càr Dak Lak pa bơyai lơh Pơrjum Mpồl duh broă đơng lam Mpồl Đảng kơnhoàl dơ\ 19, kờn sền wơl jơh ală broă mu\t lơh kơ nòl broă nam 2014, mờ mu\t lơh kơnòl broă nam 2015. Tàm nam 2014, Mpồl Đảng kơ nhoàl Lak neh tơr gùm đơng lam ală kơnă mpồl đơng lam Đảng mờ gơnuar atbồ bòn lơgar mu\t lơh kơ nòl broă bơtàu tơnguh lơh sa-mpồl bơtiàn, sền gàr dà lơgar mờ bơta ngăp lơngai tàm ù tiah kơnhoàl dê lơh geh cồng nha pal pơn jờng ngan. Bơta ngăp lơngai gùng dră bal, ngăp lơngai ờdo ờdă gùt mpồl bơtiàn geh gàr kơ\; ală anih lơh broă gùng dră bal geh lơh kơ\ kơl jăp mờ lơh niam wơl. Mpồl Đảng kơ nhoàl tu\ do geh 34 mpồl đảng kơnă hơđơm, 218 mpồl đơng lam đảng gơ wèt mpồl Đảng kơnă hơđơm. Tàm nam lài, Mpồl Đảng neh tơmu\t đảng ai 149 nă cau in, geh 139 % broă rơndăp lơh bơh càr dê jàu, tơnguh jơh khà cau geh Đảng tàm gùt mpồl Đảng là rlau 2200 nă.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định