Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/1/2015

Drim òr 09/01, tàm hìu pơrjum ngai 02/9, [òn dờng Pleiku, mpồl đơng lam Đảng càr Gia Lai neh bơyai lơh pơrjum kuang bàng gùt càr lơh jăt tơngu me nam 2015 :Bơsram mờ lơh jăt ơnà jăk Bác Hồ dê bè song dơ pă, geh kơnòl; đềt mềr mờ làng bol; tam klăc bơ\t bơtàu Đảng kloh niam mờ pràn kơl dang”. Mờ broă geh yal mờ pơgồp bal bơh jơnau đơs mờ broă lơh mùl màl, tàm hơ\ uă ngan là mùl màl bơ\t bơtàu mờ sền gàr dà lơgar tàm rài tam gơl pa, lơh jăt kơrnoăt dà lơgar 4, kơnă 11 “Ờ uă broă lơh mhar bè bơ\t bơtàu Đảng tu\ do” Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thạo kuang atbồ đah nr^ jơnau gùng dră bal-Gah bơto pơlam gùng dà broă lơh dà lơgar neh yal tus mờ ală kuang bàng tus pơrjum bè ală tơngu me: nùs nhơm niam, song dơ pă mờ geh kơnòl; đềt mềr mờ làng bol; tam klăc, bơ\t bơtàu Đảng kloh niam, pràn kơl dang. Pơrjum kung neh iăt broă lơh bơh gah bơto pơlam gùng dà broă lơh dà lơgar dê bè broă bơto sồr bơsram jăt tơngu me nam 2015. Bơh tu\ hơ\, dong kờl ală kuang bàng in g^t tơngu me, jơnau sồr bơh broă bơsram kờ` tơnơ\ mờ pơrjum do rê lơh jăt bơsram bal tàm tiah, anih lơh broă, mpồl lơh broă geh cồng nha rơlao.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định