Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 2/3/2021

VOV4.K’ho- Cau chài cah rơ`a ala măt Kuang dong broă Dà lơgar Myanmar pa pà g^t, mò Aung San Suu Kyi ngai òr (01/3) neh tơl^k măt tàm dùl dơ\ cah rơ`a geh pờ tàm internet tàm càr lơgar Naypyitaw. Tàm do, mò neh sồr geh tìp mpồl lơh broă adăt boh lam mò dê tàm broă cah rơ`a pờ tàm internet. Jăt gơl video pờ tàm internet pà go\, cau chài cah rơ`a mò dê là ồng Min Soe đơs là, mò sền să bồ gam pràn ngan.

Jăt anih yal tơng^t dà lơgar yal, dơ\ cah rơ`a neh ai tơl^k ală jơnau yă pa gơrềng tus mờ mò, tàm hơ\ geh broă lơh gơl^k jơnau tơng^t di gơlan “lơh gơbàn ngòt rơngơ\t ha là gơlơh rơcang lài”. Kờp du\, dơ\ cah rơ`a mò pơn jăt tai geh bơyai lơh tàm ngai 15 nhai 3 tus. Tu\ do, dunia gam ờ su\k ngan bè bơta tàm lơgar Myanmar. Ngai do (02/03), mpồl tam klăc ală lơgar Đông Nam Á geh pơrjum kuơ màng nàng cri bơyai bè broă do. Lơgar Malaysia ngai do pà g^t, mpồl ASEAN pal geh gơnoar rơcang lài rơlao tàm broă dong kờl lơgar Myanmar geh wơl bè ờs.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định