Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/2/2021

VOV4.K’ho- Drim ngai 23/02, tàm Hà Nội, Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam bơyai lơh pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet bơ to pơlam broă lơh sền sơ wì, sền gròi te\ khà Kuang bàng Quốc hội khóa 15, kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus nam 2026. Broă sền sơ wì, sền gròi broă lơh te\ khà tơrgùm tàm 9 tơngume kuơmàng.

 

Hơ\ là sền gròi broă crơng gơs mờ broă lơh bơh Hội đồng te\ khà dà lơgar mờ ală mpồl drơng broă te\ khà tàm kấp hơ đơm dê; sền sơ wì, sền gròi broă yal tơnggit cau tơlik mat te\ khà kuang bàng Quốc hội, kuang bàng Hội đồng Nhân dân mờ broă tong sră nggal tơlik mat te\ khà bơh cau tơlik mat te\ khà, cau geh yal tơnggit tơlik mat te\ khà dê geh lơh bơh ngai 22/02/2021 tus 5 jơ mho ngai 14/3/2021; sền sơ wì, sền gròi broă ai jơnau đơs cau te\ khà tiah ơm kis gơ wèt mờ cau tơlik mat te\ khà; sền gròi broă crơng gơs, lir mat cau te\ khà; crơng gơs, lir mat ală cau tơlik mat te\ khà. Mặt trận dà lơgar Việt Nam ală kấp kung bơyai lơh sền sơ wì, sền gròi broă dờp, bơsong sră yal yă, yal khài, jơnau dan, jơnau đơs gơ rềng tus broă lơh te\ khà bơh ngai 17/02/2021 tus ngai 30/6/2021 mờ sền sơ wì broă lam lơh sền gròi te\ khà.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định