Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/2/2021

VOV4.K’ho - Ngai 22 nhai 02 tàm hìu lơh broă Liên hợp quốc, tàm càr lơgar Jeneva, lơgar Thuỵ Sĩ, khoă pơrjum bè ờs dơ\ 46 bơh Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc neh sơn đờm, pờ sơnrờp ngan là pơrjum dờng bơyai lơh jăt broă pờ tơl^k tàm internet mờ broă tus bal bơh rơlao 115 mpồl kuang bàng dờng màng.

Đơs tàm pơrjum, ala măt mpồl kuang bàng lơgar Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao ồng Phạm Bình Minh neh tam pà ală kal ke tài kòp Covid-19 lơh g^t nđờ tơlăk nă cau gơtìp chơ\t mờ rài kis bơh g^t nđờ tơmàn nă cau gơtìp aniai, lơh gơtìp kal ke uă tus mờ broă lơh sơnơm mờ rài kis broă lơh sa mpồl bơtiàn bơh jơh ală lơgar mờ lơh aniai tus mờ broă dờp gơnoar kòn bơnus dê.

Bal mờ hơ\, Phó Thủ tướng neh yal bè ală broă pơgồp bơh lơgar Việt Nam dê ai broă lơh bal bơh dunia tàm broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19. Tàm pơrjum cri bơyai dờng màng, Phó Thủ tướng kung neh yal broă lơgar Việt Nam, mờ gơnoar là lơgar tơl^k măt ala mpồl ASEAN dê, tus bal pồ tàm lơgar geh jơng Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tơngai lơh broă bơh nam 2023 tus 2025.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định