Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 2/3/2021

VOV4.K’ho- Cau sơ pơ\ bơr Gơlăng Kremlin, ồng Dmitri Peskov tàm ngai 01/3 yal bơr, ồng Vladimir Putin Kuang ătbồ lơgar Nga tu\ lơi kung kờ` gàr sùm broă tìp mat cribơyai mờ bơsong bơta ờ ring bal mờ ală kuang đơng lam bồ lơgar ndai, tàm hơ\ geh lơgar Mỹ.

Đơs tềng đăp cau lơh báo, ồng Dmitri Peskov đơs loh, ồng Vladimir Putin Kuang ătbồ lơgar Nga neh uă dơ\ yal bơr tu\ lơi kung kờ` lơh wơl mờ bơtàu tơnguh bơta gi\t gơ\p dùl bă jơh nùs mờ lơgar Mỹ, dilah Mỹ kung geh broă lơh ndrờm bè hơ\ sơl. Bơdìh hơ\ tai, Kuang ătbồ lơgar Nga sùm kơlôi tus jơnau digơlan tìp măt cribơyai broă mờ jơh ală lơgar tàm dunia mờ tu\ lơi kung rơcăng bơsong ală bơta ờ ring bal uă ngan bơh tìp măt cribơyai. Lài hơ\, Nga mờ Mỹ neh tơn jo\ tơngai ai ngui Jơnau hơ pơrgon Koh tơrmù phan tam lơh sò tơm dờng (New Start) tus nam 2026. Do geh đơs là bơta bơtàu tơnguh niam ngan bơh sơnrờp tàm bơta gi\t gơ\p 2 lơgar tàm rài Kuang ătbồ pa lơgar Mỹ dê là ồng Joe Biden.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định