Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/3/2021

VOV4.K’ho- Ală anih yal tơng^t yal, bơta tam lơh neh gơbàn pơn jăt tai tàm ală dơ\ l^k dră ngai òr (03/03) tàm lơgar Myanmar, lơh 9 nă cau gơtìp chơ\t. Tu\ do, ală dơ\ l^k dră gam geh uă tàm lơgar Myanmar, tàm bơta kuang atbồ lơgar gơtìp ku\p ồng Win Myint gam gơtìp mờ 2 bơta tìs pa. lài mờ hơ\, ồng do kung gơtìp yă tài neh tìs mờ sơnoa boh lam, di gơlan gơtìp lơh glài jàm tus 3 nam. G^t nđờ rơbô nă cau l^k dră tàm lơgar Myanmar neh tơrgùm tàm ală tiah tàm [òn dờng Yangon. Mpồl sền gàr bơta lơngăp lơngai neh cuh phào pơhìn nàng tơn jơh mpồl cau l^k dră. Tàm tu\ hơ\, tàm [ang Chin, rềp mờ tiah đah măt tơngai mu\t lơgar Myanmar, dơ\ l^k dră gơl^k geh tàm ală thị trấn tàm [ang do.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định