Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/3/2021

VOV4.K’ho - Tơguh uă priă mờ gơguh rài kis làng bol tàm [òn là dùl tàm ală tơngu me kuơ màng bơh broă bơ\t bơtàu [òn lơgar pa càr Lâm Đồng dê.

Tơnơ\ mờ rơlao 10 nam lơh jăt jơnau kờ` Dà lơgar bơ\t bơtàu [òn lơgar pa, tus tu\ do, càr Lâm Đồng neh geh 104 tàm 111 xã, 5 kơnhoàl geh khà [òn lơgar pa mờ 2 [òn dờng Dà Làc mờ Bảo Lộc neh lơh gơs kơnòl bơ\t bơtàu [òn lơgar pa. Muh măt [òn lơgar geh uă tam gơl, rài kis tơl nă làng bol geh 65 tơlăk đong 1 nă 1 nam.

Tơnguh cồng nha neh lơh geh bơh 1 càr lam lài Tây Nguyên tàm broă bơ\t bơtàu [òn lơgar pa, nam do, càr Lâm Đồng lơh ngan lơh gơs khà broă geh tai 3 xã, 2 kơnhoàl geh khà [òn lơgar pa. Tàm hơ\ geh sền kuơ broă tơnguh rài kis làng bol tàm [òn tus di pơgăp 78 tơlăk đong tàm 1 nă 1 nam, khà hìu rơ[ah gơmù 1,5% mìng is hìu rơ[ah làng bol kòn cau gơmù 3%.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định