Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/3/2021

VOV4.K’ho- Ồng Phạm S Phó Chủ tịch UBND càr Lâm Đồng đơng lam pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet bè broă lơh gàr niam bơta rơndap tap sèng, ờ do ờ dă gùng lòt tàm ù tiah càr dê 2 nhai bồ nam mờ lam lơh kơ nòl broă ai ală nhai gam wơl in tàm nam 2021 dê. Kờp bơh ngai 5/12/2020 tus jơh nhai 02/2021, tàm ù tiah càr Lâm Đồng gơlik geh 36 dơ\ rềs àr gùng lòt, lơh 25 nă cau chơ\t, 21 nă cau sồt să; pơn ndrờm dùl tu\ bal mờ nam 2020 gơguh rlau 89% ală dơ\, ală cau chơ\t gơguh 108%, cau sồt să gơguh 61%.

Đơs pơn du\t pơrjum, ồng  Phạm S Phó Chủ tịch UBND càr sồr ală gah geh gơ rềng bal mờ gơ noar atbồ ală tiah tàm càr tơrgùm lam lơh dơ\ le\ bal, lơh krà` ală broă lơh nàng kờ` tơr mù ală dơ\ rềs àr gùng lòt tàm ù tiah do dê, bơsong ală tiah sùm gơbàn rềs àr, crăp ală k[àng yal tơng^t, ma\y camera sền gròi ală gơl gùng tờm, lơh mhar tu\ tơngai lơh ală broă lơh gùng lòt.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định