Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/2/2021

VOV4.K’ho- Mpồl đơng lam Lùp kờp lơh sa càr Lâm Đồng nam 2021 neh bơyai lơh pơrjum lam lơh rơndap broă mờ bơ to pơlam mờng chài lơh broă lùp kờp lơh sa mờ lùp sền anih lơh broă hành chính nam 2021.

Tàm 3 ngai, ală cau tus bal pơrjum geh mblàng ală tơngume bơh kơrnuat Thủ tướng Chính phủ dê gơ rềng tus broă lơh lùp kờp lơh sa mờ lùp sền anih lơh broă hành chính; rơndap broă mờ broă rơndap lơh lùp kờp lơh sa mờ lùp sền anih lơh broă hành chính nam 2021 bơh càr Lâm Đồng dê; pơlam broă lơh mblàng yal, sền gròi, sền sơ wì lùp kờp; hơ mờ ring bal ală tơngume gơ rềng tus dơ\ lùp sền…

Jat hơ\, dơ\ lùp kờp lơh sa mờ lùp sền anih lơh broă hành chính nam 2021 bơh càr Lâm Đồng dê geh lơh tàm 2 tơngai: Tơngai dơ\ 1, bơh ngai 1 nhai 3 tus jơh nhai 6 mờ tơngai dơ\ 2 geh lơh bơh ngai 1 nhai 7 tus jơh nam 2021. Kờp du\ tus quý 2 nam 2022 geh ngan ngồn yal cồng nha broă lùp sền dơ\ do dê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định