Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/2/2021

VOV4.K’ho- Chủ tịch UBND càr Lâm Đồng ồng Trần Văn Hiệp pa đơng lam pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet mờ kuang đơng lam bồ ală gah, sơnah lơh broă, ală tiah bơh càr dê.

Sền bal, tàm nhai 2, ală gah, ală kấp neh rcang lài lam lơh jat broă rơndap lơh bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtìan nam 2021 jat di mờ jơnau sồr bơh Tỉnh ủy, UBND càr dê. Chủ tịch UBND càr Lâm Đồng đơs niam ngan ală gah, ală kấp mờ ală tiah neh bơyai lơh ai làng bol in wă rò sa tềp ờ do ờ dă, ngan là broă sền gròi ai cau hìu bơnhă chính sách, hìu bơnhă r[ah in mờ khà pria\ rlau 60 tơmàn đong nàng gàr niam cau lơi kung geh sa tềp chờ hờp. Mơ kung sồr kuang bàng, công chức, viên chức mờ cau lơh broă tàm càr tơnguh ua\ kơ nòl broă, lơh ngan tam gơl pa, bơceh pa mờ lơh ngan lơh jat, lơh geh jơnau kờ` dơ\ le\ bal hơ\ là bơtàu tơnguh lơh sa mờ gàr niam pràn kơl dang să jan ai làng bol in tềng đap kòp Covid-19.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định