Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/1/2015

VOV.K’ho - Gah gùng lòt pơndiang phan càr Lâm Đồng ai git, nàng  sơndra\ broa\ tơngguh pria\ đì rơndeh nac gơguh nisơna tàm tu\ sa tềp lơgar he Ất Mùi 2015, mpồl do neh crơng gơs điền thoại is nàng geh dờp jơnau đơs bơh làng bol bè bơta gơguh khà pria\ ờ di pal mờ ala\ mpồl  pơndiang gơbàn tìs ndai. Pơnjat hơ\, ala\ điện thoai is do geh lơh broa\ ngai bè mang geh ala\ sồ :0633.833491 bơh gah lùp sền gùng lòt pơndang phan càr, 0633.827244 bơh cơldu\ lơh broa\ atbồ pơndiang phan mờ sồ ma\y 0903333074 ồng Trần Xuân Hưởng kuang jat jơng atbồ gah lùp sền gah gùng lòt pơndiang phan càr. Bal mờ  broa\ geh dờp jơnau yal tơnggit bơh sồ điện thoại, gah gùng lòt pơndiang phan tàm càr Lâm Đồng geh bơyai lơh lơh broa\ mờ ala\ mpồl lơh sa ka\ bro pơndiang phan, blàng rơndeh ơm mờ  broa\ lơh drơng nac tàm tu\ sa tềp mờ tơngguh broa\ lơh atbồ, tus sền, sền gròi mờ bơsong kràn ngan ala\ mpồl gơbàn tìs ala\ geh cih bè ờ do ờ da\ gùng lòt, tơngguh pria\ đì rơndeh.

                                                }au mblàng K’ Brọp

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định