Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 2/3/2021

VOV4.K’ho- Bộ Ngoại giao lơgar Mỹ pà gi\t, Kuang dong broă lơgar do dê bè broă lơgar Afghanistan là ồng Zalmay Khalizad rơcăng geh dùl dơ\ lòt còp tus kơnhoàl ù tiah do, tàm hơ\ geh Afghanistan mờ Qatar nàng lơh ală dơ\ cribơyai ring lơngai đah Chính phủ Afghanistan mờ mpồl ntàu dră Taliban.

Dơ\ lòt còp ờ geh yal nền cê tu\ jiơ do geh lơh tàm tu\ Mỹ mờ ală lơgar tàm Mpồl Hiệp ước Đah tô Đại Tây Dương (NATO) gam ờ hềt lơh nền bè broă tơn rê ling lik bơh lơgar ơm tàm tiah đah jum châu Á do; tàm tu\ ală dơ\ cribơyai dơlam is lơgar Afghanistan kung ờ hềt geh uă bơta bơtàu tơnguh sơl.

Tu\ do, gơnoar ătbồ lơgar bơh ồng Joe Biden Kuang ătbồ lơgar Mỹ dê kung gam sền swì wơl jơnau ring bal ring lơngai mờ mpồl Taliban tàm nhai 2 nam lài. Jăt jơnau ring bal, Mỹ geh pal tơn rê jơh 2 rbô 500 nă ling gam wơl lik bơh lơgar Afghanistan tàm nhai 5 tus. Mơya, bơta do gam geh gơnoar ătbồ lơgar pa bơh Mỹ dê kơlôi sơnơng nền.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định