Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/2/2021

VOV4.K’ho - Cau yal măt nàng pồ kuang bàng Quốc hội lơh jăt kơnòl tờm pal geh rơndăp broă kuang bàng Quốc hội lơh jăt kơnòl tờm ha là rơndăp broă kuang bàng geh groăt broă Thứ trưởng mờ ndrờm bal rơlao hờ đang.

Jơnau yal geh ai tơl^k tàm bơnah bơto sồr mờ hơ jơnau bơh ờ uă tơngu me gơrềng bal tus mờ broă te\ khà kuang bàng Quốc hội khoă XV mờ kuang bàng HĐND ală cấp tơngai bơh nam 2021 tus 2026 tàm pơrjum pờ tơl^k tàm internet geh Bộ Nội vụ bơyai lơh drim òr (25/02).

Jăt jơnau bơto sồr sồ 36 bơh Mpồl bơyai broă Dà lơgar, sơnam geh tơl^k măt te\ khà kuang bàng Quốc hội khoă XV mờ kuang bàng HĐND ală cấp tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus 2026 geh bal lơh jăt kơnòl tờm mờ ờ lơh jăt kơnòl tờm pal tơl sơnam lơh broă 2 tơngai rơlao hờ đang, ờ uă ngan kung pal tờm 1 tơngai lơh broă…

Kuang bàng tơl^k măt te\ khà kuang đơng lam tờm HĐND, UBND ală cấp lơh jăt gùng dà broă kuang bàng geh cấp uỷ rơcang neh geh cấp geh gơnoar k^ (pơgồp bal mờ broă kuang bàng pơrjum dờng đảng bộ ală cấp tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus 2026).

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định