Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/3/2021

VOV4.K’ho- Tàm pơrjum, Hội đồng te\ khà dà lơgar neh pờ tê ring bal jơnau rơcang cih Nghị quyết cih bè khà mpồl te\ khà, mat ală mpồl te\ khà mờ khà kuang bàng Quốc hội tàm tơl mpồl te\ khà tàm gùt lơgar. Jat hơ\, gùt lơgar geh crơng gơs 184 mpồl te\ khà.

Nghị quyết geh yal tàm ngai 4/3 jat di mờ jơnau cih bơh adat boh lam dê. Khà mpồl te\ khà, mat ală mpồl te\ khà mờ khà kuang bàng Quốc hội geh pồ tàm tơl mpồl te\ khà bơh ală càr, [òn dờng gơ wèt dà lơgar geh lơh nền bè tơ nơ\ do: {òn dờng Hà Nội, khà mpồl te\ khà là 10, khà kuang bàng Quốc hội geh pồ là 29 nă. {òn dờng Hô Chí Minh, khà mpồl te\ khà là 10, khà kuang bàng Quốc hội geh pồ là 30 nă. {òn dờng Hải Phòng, khà mpồl te\ khà là 3, khà kuang bàng Quốc hội geh pồ là 9 nă. {òn dờng Đà Nẵng, khà mpồl te\ khà là 2, khà kuang bàng Quốc hội geh pồ là 6 nă. {òn dờng Cần Thơ, khà mpồl te\ khà là 3, khà kuang bàng Quốc hội geh pồ là 7 nă. 184 mpồl te\ khà, tàm hơ\ geh 14 càr, [òn dờng geh khà mpồl te\ khà dùl êt rlau khà cau tơlik mat te\ khà bơh dà lơgar yal tơnggit.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định