Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/2/2021

VOV4.K’ho- Tus mho ngai 5/2, càr Kon Tum neh jơh lơh broă pà rlau 91 tấn phe Chính phủ dê dong kờl ai ală hìu bơnhă làng bol tàm 4 kơnhoàl geh pơhìn ờ tơl phe sa tàm dơ\ sa tềp bơhiàn dà lơgar nam Tân Sửu 2021, gờ` rlau 3 ngai pơndrờm mờ broă rơndăp lơh. Dờp rlau 91 tấn phe dong kờl bơh Chính phủ dê bơh Cục ơn prăp Dà lơgar tiah đah tô Tây Nguyên dê, càr Kon Tum tam pà ai 4 kơnhoàl in, tàm hơ\ geh: Đăk Hà, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông mờ Đăk Glei.

Pà phe dong kờl bơh Chính phủ dê ai làng bol r[ah xã Ngọc Réo, kơnhoàl Đăk Hà, càr Kon Tum in

Do là ală kơnhoàl bơh càr Kon Tum dê gơtìp hoàc hươr kơn jơ\ tài bơh mìu càl rbu\t dờng dà tih dà cò tàm ală nhai lồi 2020. Kờp jơh geh 1 rbô 660 hìu bơnhă làng bol bal mờ 6 rbô 90 nă làng bol mờ 4 kơnhoàl dê neh geh dờp phe bơh Chính phủ dê bal mờ khà ai tơl nă cau in là 15 ki\ phe.

Sở Lao động, Thương binh mờ Xã hội càr Kon Tum pà gi\t, kơnờm rơcăng lài tàm jơh ală broă den tàng phe dong kờl bơh Chính phủ dê neh tus tàm tê làng bol dê gờ` rlau 3 ngai pơndrờm mờ broă rơndăp lơh neh ai tơlik bơh sơnrờp, lơh bè lơi nàng tàm dơ\ sa tềp bơhiàn dà lơgar nam Tân Sửu 2021 ờ geh hìu bơnhă lơi gơtìp jơgloh ờ geh phe sa.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định