Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/2/2021

VOV4.K’ho- Rơndeh par pơn diang khà sơnơm vaccine kòp Covid-19 sơnrờp ngan bơh gah lơh sơnơm AstraZeneca rê tus lơgar Việt Nam neh mù tàm [làng rơndeh par Tân Sơn Nhất, [òn dờng Hồ Chí Minh tàm ngai òr (24/02).

Khà sơnơm vaccine kòp Covid-19 sơnrờp ngan bơh gah lơh sơnơm AstraZeneca rê tus lơgar Việt Nam

Khà sơnơm vaccine do geh 117 rơbô 500 ding, geh tàm pang sră dan blơi rơlao 200 rơbô ding geh Bộ Y tế ai blơi tàm dơ\ sơnrờp. Khà sơnơm vaccine do geh Tập đoàn lơh sơnơm AstraZeneca pơgồp bal mờ hìu bơsram Đại học Oxford lơgar Anh kơlôi sơnơng mờ lơh gơs. Mpồl lơh broă geh Bộ Y tế ai dờp sơnơm vacine là anih tờm c^t sơnơm rơcang sơndră mờ kòp kơnòm dềt mờ cau dờng in.

Tơnơ\ mờ tu\ neh mu\t tàm lơgar, khà sơnơm vaccine do geh jun tus tơn anih prăp mrềt tàm gùng Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận. Gah lơh sơnơm AstraZeneca kờp du\ geh ai 30 tơlăk ding sơnơm vaccine lơgar Việt Nam in. Đah atbồ sơnơm geh jào kơnòl ai rơndăp broă tam pà sơnơm vaccine kòp Covid-19 bơh gah lơh sơnơm AstraZeneca. Sơnơm vaccine kòp Covid-19 tu\ neh rê tàm lơgar Việt Nam geh prăp gàr tàm 3 anih mrềt ngan geh lơh tàm Hà Nội, [òn dờng Hồ Chí Minh mờ [òn dờng Đà Nẵng.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định