Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/3/2021

VOV4.K’ho- Bơta tàm lơgar Myanmar tus tu\ do kung gam kal ke ngan, tu\ geh ală jơnau yal bè khà cau chơ\t tàm dơ\ lik dră gơguh tai.

Jăt Kuang bàng ala măt Liên hợp quốc tàm lơgar Myanmar dê yal, neh geh 38 nă cau chơ\t tàm ngai 3/3 tàm lơgar Myanmar tàm ală dơ\ tam lơh đah cau lik dră mờ kảnh sát.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngai do geh bơyai lơh pơrjum ndơ\p bè broă do nàng jòi gơlik geh gùng dà broă lơh bơsong. Kung tàm dùl ngai bal sơl, Bộ Ngoại giao lơgar Nga yal bơr, lơgar do tu\ lơi kung kờ` lơh broă bal mờ Mpồl ală lơgar tàm tiah đah jum măt tơngai lik châu Á (ASEAN) nàng jòi gơlik gùng dà broă lơh bơsong ring lơngai ai bơta gơlik geh tàm lơgar Myanmar in.

Jơnau yal bơr bơh Bộ Ngoại giao lơgar Nga dê hòi jà jơh ală gah pleh lơh gơguh bơta tam lơh, tơngo\ nùs ơ\t ơl mờ gi\t kơrhia ngan, jòi dùl gùng dà broă lơh bơsong ring lơngai bơh tìp măt cribơyai gơcèng nùs nhơm bơ\t bơtàu.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định