Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/3/2021

VOV4.K’ho- Càr Kon Tum: Mhuan ờ huan uă tus mhual tam gơl, mang ờ mìu, ngai trồ tơngai, mho mang geh mìu rah tàm bàr pe tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 33 độ C.

Càr Gia Lai: Mhuan ờ huan uă tus mhual tam gơl, mang ờ mìu, ngai trồ tơngai, geh tiah tơngai duh, mho mang geh mìu rah tàm bàr pe tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 18 tus 32 độ C.

Mìng is tiah Ceo Reo, bơta mrềt duh bơh 22 tus 35 độ C.

Càr Dăk Lăk: Mhuan ờ huan uă tus mhual tam gơl, mang ờ mìu, ngai trồ tơngai, mho mang geh mìu rah tàm bàr pe tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 33 độ C.

Càr Dak Nông: Mhuan ờ huan uă tus mhual tam gơl, mang ờ mìu, ngai trồ tơngai, mho mang geh mìu rah tàm bàr pe tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 18 tus 32 độ C.

Càr Lâm Đồng: Mhuan ờ huan uă tus mhual tam gơl, mang ờ mìu, àng drim gờ` trồ mrềt, ngai trồ tơngai, mho mang geh mìu rah tàm bàr pe tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 17 tus 30 độ C.

{òn dờng Dà Làc, bơta mrềt duh bơh 13 tus 24 độ C.

Cau mblàng  Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định