Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/2/2021

Càr Kon Tum: Êt mhual tus mhual tam gơl, mang ờ mìu, àng drim gờ` trồ mrềt, ngai trồ tơngai. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 16 tus 34 độ C.

 

Càr Gia Lai: Êt mhual tus mhual tam gơl, mang ờ mìu, àng drim gờ` trồ mrềt, ngai trồ tơngai. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 15 tus 33 độ C. Mìng is tiah Ceo Reo bơta mrềt duh bơh 18 tus 33 độ C.

 

Càr Dak Lak: Êt mhual tus mhual tam gơl, mang ờ mìu, àng drim gờ` trồ mrềt, ngai trồ tơngai. Càl dềt

Bơta mrềt duh bơh 17 tus 33 độ C.

 

Càr Dak Nông: Êt mhual tus mhual tam gơl, mang ờ mìu, àng drim gờ` trồ mrềt, ngai trồ tơngai. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 17 tus 33 độ C.

 

Càr Lâm Đồng: Êt mhual tus mhual tam gơl, mang ờ mìu, àng drim gờ` trồ mrềt, ngai trồ tơngai. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 16 tus 31 độ C.

{òn dờng Dà Làc: Bơta mrềt duh bơh 12 tus 27 độ C.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định